Καταχώριση της τρέχουσας περιοχής εστίασης (Καταχώριση περιοχής AΕ) (στατική εικόνα)

Μπορείτε να μετακινείτε το πλαίσιο εστίασης σε μια προκαθορισμένη θέση προσωρινά με τη χρήση ενός προσαρμοσμένου πλήκτρου. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά τη λήψη σκηνών στις οποίες οι κινήσεις του θέματος είναι προβλέψιμες, όπως, για παράδειγμα, σε αθλητικές σκηνές. Με αυτην τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή εστίασης γρήγορα ανάλογα με την κατάσταση.

Πώς να καταχωρίσετε την περιοχή εστίασης

 1. MENU (Camera Settings1) → [AF Area Registration][On].
 2. Ρυθμίστε την περιοχή εστίασης στην επιθυμητή θέση και μετά κρατήστε πατημένο το κουμπί Fn (Function).

Πώς να ανακαλέσετε την καταχωρημένη περιοχή εστίασης

 1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] → επιθυμητό πλήκτρο, μετά επιλέξτε [Regist. AF-κράτημα].
 2. Ρυθμίστε τη φωτογραφική μηχανή στη λειτουργία λήψης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει την [Regist. AF Area hold] και μετά πατήστε το κουμπί κλείστρου για τη λήψη εικόνων.

Συμβουλή

 • Όταν ένα πλαίσιο εστίασης είναι καταχωρημένο με τη χρήση της [AF Area Registration], το καταχωρημένο πλαίσιο αναβοσβήνει στην οθόνη.
 • Αν αντιστοιχίσετε το [Regist AF Area tggle] σε ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καταχωρημένο πλαίσιο εστίασης χωρίς να κρατάτε κάτω το πλήκτρο.
 • Αν το [Reg. AF Area+AF On] έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προσαρμοσμένο κλειδί, η αυτόματη εστίαση που χρησιμοποιεί ένα καταχωρημένο πλαίσιο εστίασης εκτελείτε όταν το πλήκτρο είναι πατημένο.

Σημείωση

 • Μία περιοχή εστίασης δεν μπορεί να καταχωρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Το καντράν λειτουργίας έχει ρυθμιστεί είτε σε (Ταινία) ή (Α&Γ κίνηση)
  • Ενώ εκτελείται [Touch Focus]
  • Κατά τη χρήση της λειτουργία ψηφιακού ζουμ
  • Ενώ εκτελείται [Touch Tracking]
  • Κατά την εστίαση
  • Ενώ εκτελείται κλείδωμα εστίασης
 • Δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε το [Regist. AF Area hold] σε [Left Button], [Right Button] ή [Down Button].
 • Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε την καταχωρισμένη περιοχή εστίασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Το καντράν λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε (Αυτόματη λειτουργία), (Ταινία) ή (Α&Γ κίνηση)
 • Όταν το [AF Area Registration] ρυθμίζεται σε [On], το [Wheel Lock] κλειδώνει στη ρύθμιση [Unlock].