Ρύθμιση περιοχής

Ρυθμίζει την περιοχή όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν.

  1. MENU (Ρύθμιση) → [Area Setting] → επιθυμητή περιοχή.