Λειτουργία αφής: Κλείστρο αφής

Όταν πραγματοποιείτε λήψη με τη χρήση της οθόνης, η φωτογραφική μηχανή αυτόματα εστιάζει στο σημείο που αγγίζετε και γίνεται λήψη μιας στατικής εικόνας.
Ρυθμίστε το MENU (Setup) → [Touch Operation] σε [On] εκ των προτέρων.

 1. Επιλέξτε MENU (Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Shutter].
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εντός του ορθογωνίου στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης ενώ εμφανίζεται η οθόνη λήψης.

  Το σημάδι στα αριστερά του εικονιδίου γίνεται πορτοκαλί και η λειτουργία αφής κλείστρου είναι ενεργοποιημένη.

  • Για να ακυρώσετε το [Touch Shutter], αγγίξτε ξανά το εικονίδιο .
  • Η λειτουργία κλείστρου αφής ακυρώνεται κατά την επανεκκίνηση της φωτογραφικής μηχανής.
 3. Αγγίξτε το θέμα για να εστιάσετε.

  Όταν έχει επιτευχθεί η εστίαση στο θέμα που αγγίξατε, η στατική εικόνα έχει εγγραφεί.

Συμβουλή

 • Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες λήψης αγγίζοντας την οθόνη:
  • Λήψη εικόνων ριπής με τη χρήση του κλείστρου αφής.

   Όταν η [Drive Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Cont. Shooting], πραγματοποιείται εγγραφή εικόνων ριπής κατά με το άγγιγμα της οθόνης.

  • Λήψη συνεχών εικόνων με οριοθέτηση με τη χρήση του κλείστρου αφής

   Το προϊόν πραγματοποιεί λήψη τριών εικόνων ενώ μετατοπίζει αυτόματα την έκθεση από το βασικό φωτισμό προς το σκοτεινότερο και μετά προς το φωτεινότερο. Όταν η [Drive Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Cont. Bracket], συνεχίστε να αγγίζετε την οθόνη μέχρι το τέλος της λήψης. Μετά την εγγραφή μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που προτιμάτε.

Σημείωση

 • Η λειτουργία [Touch Shutter] δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:
  • Κατά τη λήψη με εικονοσκόπιο
  • Όταν η λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε [Movie]
  • Όταν η λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε [S&Q Motion]
  • Όταν η [Focus Mode] είναι σε [Manual Focus]
  • Όταν η [Focus Area] είναι σε [Flexible Spot]
  • Όταν η [Focus Area] είναι σε [Expand Flexible Spot]
  • Όταν το στοιχείο [Focus Area] έχει οριστεί σε [Tracking: Flexible Spot]
  • Όταν το στοιχείο [Focus Area] έχει οριστεί σε [Tracking: Expand Flexible Spot]
  • Κατά τη χρήση της λειτουργία ψηφιακού ζουμ
  • Κατά τη χρήση [Clear Image Zoom]