Κλείδωμα FEL

Το επίπεδο του φλας ρυθμίζεται αυτόματα έτσι ώστε το θέμα να λάβει ιδανική έκθεση κατά την κανονική λήψη με φλας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εκ των προτέρων το επίπεδο του φλας.
FEL: Επίπεδο έκθεσης φλας

 1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Custom Key] → επιθυμητό κουμπί, έπειτα αντιστοιχίστε τη λειτουργία [FEL Lock toggle] στο κουμπί.
 2. Κεντράρετε το θέμα επάνω στο οποίο πρόκειται να κλειδώσει το FEL και ρυθμίστε την εστίαση.

 3. Πατήστε το κουμπί στο οποίο έχει εγγραφεί η [FEL Lock toggle] και ορίστε την ποσότητα φωτός του φλας.
  • Ανάβει η λειτουργία pre-flash.
  • Το (κλείδωμα FEL) είναι αναμμένο.
 4. Ρυθμίστε τη σύνθεση και τραβήξτε την εικόνα.

  • Όταν θέλετε να απελευθερώσετε το κλείδωμα FEL, πατήστε ξανά το κουμπί στο οποίο έχει εγγραφεί η λειτουργία [FEL Lock toggle].

Συμβουλή

 • Με τη ρύθμιση του [FEL Lock hold], μπορείτε να κρατήσετε τη ρύθμιση όσο το κουμπί είναι πατημένο. Ακόμα, πατώντας το [FEL Lock/AEL hold] και [FEL Lock/AEL tggle.], μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες με τη λειτουργία AE κλειδωμένη στις ακόλουθες περιστάσεις.
  • Όταν το [Flash Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Flash Off] ή [Autoflash].
  • Όταν δεν είναι δυνατό το σβήσιμο του φλας.
  • Κατά τη χρήση εξωτερικού φλας το οποίο έχει ρυθμιστεί σε χειροκίνητη λειτουργία φλας.

Σημείωση

 • Το κλείδωμα FEL δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν δεν υπάρχει τοποθετημένο φλας.
 • Εάν τοποθετηθεί φλας το οποίο δεν υποστηρίζει το κλείδωμα FEL, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.
 • Όταν το κλείδωμα AE και το κλείδωμα FEL είναι κλειδωμένα, ανάβει το εικονίδιο (εικονίδιο κλειδώματος AE/κλειδώματος FEL).