Σύνδεση με υπολογιστή

 1. Εισαγάγετε ένα επαρκώς φορτισμένο πακέτο μπαταριών μέσα στην κάμερα.
 2. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή.
 3. Ελέγξτε πως η [USB Connection] στο (Setup) έχει ρυθμιστεί σε [Mass Storage].
 4. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB (παρέχεται).
  • Συνδέστε το καλώδιο USB στον ακροδέκτη USB Type-C της κάμερας.
  • όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή για πρώτη φορά, η διαδικασία για την αναγνώριση της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα στον υπολογιστή. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
  • Εάν συνδέσετε το προϊόν στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB όταν το [USB Power Supply] έχει οριστεί σε [On], η φωτογραφική μηχανή τροφοδοτείται από τον υπολογιστή σας. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: [On])
  • Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C (παρέχεται) ή ένα τυπικό καλώδιο USB.
  • Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή συμβατό με USB 3.2 και το καλώδιο USB Type-C (παρέχεται) για επικοινωνίες υψηλότερης ταχύτητας.

Σημείωση

 • Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB, δεν πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία. Αποσυνδέστε την κάμερα από τον υπολογιστή, πριν από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή.