Αποστολή εικόνων σε Android smartphone (Κοινοποίηση με ένα άγγιγμα NFC)

Με μόνο ένα άγγιγμα, μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν και ένα smartphone που υποστηρίζει το NFC και να στείλετε μια εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος απευθείας στο smartphone. Μπορείτε να μεταφέρετε ακίνητες εικόνες, ταινίες και ταινίες αργής κίνησης και γρήγορης κίνησης.

 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του smartphone.
  • Σε iPhone, εκκινήστε την εφαρμογή Imaging Edge Mobile και μετά επιλέξτε [Σύνδεση με την κάμερα μέσω της λειτουργίας Με ένα άγγιγμα (NFC)] στο [Σύνδεση με μία νέα κάμερα].
 2. Εμφανίστε μία εικόνα στο προϊόν.
 3. Αγγίξτε το (Σήμα N) στην κάμερα στο smartphone για 1-2 δευτερόλεπτα.

  The product and the smartphone are connected, and then the displayed image is sent to the smartphone.

  • Πριν αγγίξετε το smartphone, ακυρώστε τις λειτουργίες αδράνειας και κλειδώματος οθόνης στο smartphone.
  • Η λειτουργία NFC είναι διαθέσιμη μόνο όταν η (ένδειξη N) εμφανίζεται στο προϊόν.
  • Για να μεταφέρετε δύο ή περισσότερες εικόνες, επιλέξτε MENU (Network)[Send to Smartphone Func.][Send to Smartphone] για την επιλογή εικόνων. Αφού εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης της σύνδεσης, χρησιμοποιήστε το NFC για να συνδέσετε το προϊόν με το smartphone.

Σχετικά με το «NFC»

Το NFC είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία βραχέος εύρους μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων, ετικετών IC κ.λπ. Το NFC απλοποιεί τη μετάδοση δεδομένων με ένα απλό άγγιγμα στο ενδεδειγμένο σημείο επαφής.

 • Το NFC (Near Field Communication) είναι ένα διεθνές πρότυπο τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας βραχέος εύρους.

Σημείωση

 • Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας για να αποσταλεί στο smartphone μεταξύ των επιλογών [Original], [2M] ή [VGA].
  Για να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας, ανατρέξτε στα ακόλουθα βήματα.
  • Για Android smartphone
   Εκκινήστε το Imaging Edge Mobile και αλλάξτε το μέγεθος εικόνας από το [Settings][Copy Image Size].
  • Για iPhone ή iPad
   Επιλέξτε το Imaging Edge Mobile από τις ρυθμίσεις και αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας με τη χρήση [Copy Image Size].
 • Οι εικόνες RAW μετατρέπονται σε μορφή JPEG όταν αποστέλλονται.
 • Ανάλογα με το smartphone, η ταινία που θα μεταφερθεί μπορεί να μην αναπαράγεται σωστά. Παραδείγματος χάρη, μπορεί η ταινία να μην αναπαράγεται ομαλά, ή μπορεί να μην έχει ήχο.
 • Αν το ευρετήριο εικόνων εμφανίζεται στο προϊόν, δεν μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία NFC.
 • Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε σύνδεση, εκτελέστε τα εξής:
  • Πραγματοποιήστε εκκίνηση του Imaging Edge Mobile στο smartphone σας και μετά μετακινήστε αργά το smartphone προς την (ένδειξη N) του προϊόντος.
  • Αν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε την.
  • Αν το προϊόν βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε την.
  • Ελέγξτε εάν η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στο smartphone σας.
 • Όταν το [Airplane Mode] είναι ρυθμισμένο στο [On], δεν μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με το smartphone. Θέστε το [Airplane Mode] στο [Off].