Λήψη στατικών εικόνων

 1. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία λήψης στρέφοντας τον επιλογέα λειτουργιών.

 2. Ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης και κρατήστε την κάμερα. Ή κοιτάξτε μέσα από το εικονοσκόπιο και κρατήστε σταθερά την κάμερα.
 3. Όταν τοποθετείτε φακό ζουμ, μπορείτε να μεγεθύνετε τις εικόνες στρέφοντας τον δακτύλιο ζουμ.
 4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  Όταν η εικόνα είναι εστιασμένη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και ανάβει η ενδεικτική λυχνία εστίασης (π.χ. ).

 5. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα.

Για τη λήψη φωτογραφιών με την εστίαση κλειδωμένη στο επιθυμητό θέμα (Κλείδωμα εστίασης)

Τραβάει φωτογραφίες με την εστίαση κλειδωμένη στο επιθυμητό θέμα σε λειτουργία αυτόματης εστίασης.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode][Single-shot AF] or [Automatic AF].
 2. Τοποθετήστε το θέμα εντός της περιοχής AF και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση.

  Η εστίαση είναι κλειδωμένη.

  • Αν είναι δύσκολο να εστιάσετε στο επιθυμητό θέμα, ρυθμίστε την [Focus Area] στο [Center] ή στο [Flexible Spot].
 3. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση και τοποθετήστε το θέμα πίσω στην αρχική θέση για να ανασυνθέσετε τη λήψη.

 4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Συμβουλή

 • Όταν το προϊόν δεν μπορεί να εστιάσει αυτόματα, η ενδεικτική λυχνία εστίασης αναβοσβήνει και δεν ακούγεται το ηχητικό σήμα. Είτε ανασυνθέστε τη λήψη είτε αλλάξτε τη ρύθμιση της εστίασης. Στη λειτουργία [Συνεχόμενη AF] , το στοιχείο (ένδειξη εστίασης) ανάβει και το ηχητικό σήμα που υποδεικνύει την επιτυχία της εστίασης δεν ακούγεται.

Σημείωση

 • Ένα εικονίδιο που υποδεικνύει ότι τα δεδομένα εγγράφονται εμφανίζεται μετά τη λήψη. Μην αφαιρείτε ποτέ την κάρτα μνήμης όταν εμφανίζεται το εικονίδιο.
 • Όταν το θέμα κινείται, δεν μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ακόμα και αν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Automatic AF].
 • Όταν τραβάτε σε υψηλές ταχύτητες κλείστρου με τοποθετημένο έναν φακό μεγάλου διαφράγματος, ο κύκλος έλλειψης εστίασης που δημιουργείται από το εφέ μποκέ (θόλωμα του φόντου) ενδέχεται να διακοπεί εξαιτίας του μηχανισμού κλείστρου.
 • Όταν χρησιμοποιείται κάποιος φακός άλλου κατασκευαστή (περιλαμβανομένου και του φακού Minolta/Konica-Minolta), μπορεί να μην είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σωστή έκθεση ή η φωτεινότητα της εικόνας να μπορεί να είναι άνιση.
 • Όταν τραβάτε σε υψηλές ταχύτητες κλείστρου, η φωτεινότητα της εικόνας ενδέχεται να μην είναι ομοιόμορφη ανάλογα με το περιβάλλον λήψης.