Ρύθμιση ISO: Ελάχιστο ISO AUTO ISO AUTO

Αν επιλέξετε το [ISO AUTO] όταν η λειτουργία λήψης είναι P (Program Auto) ή A (Aperture Priority), μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου στην οποία αρχίζει να αλλάζει η ευαισθησία ISO.
Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική για τη λήψη κινούμενων θεμάτων. Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το θόλωμα των αντικειμένων ενώ αποτρέπετε επίσης το κούνημα της κάμερας.

  1. Μενού→ (Ρυθμίσεις κάμερας1) → [Ρύθμιση ISO][Ελάχιστη ταχύτητα ISO AUTO SS] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

FASTER (Faster)/FAST (Fast):
Η ευαισθησία ISO θα αρχίσει να αλλάζει σε ταχύτητες κλείστρου γρηγορότερες από την [Standard], ώστε να αποφύγετε το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής και το θόλωμα των αντικειμένων.
STD (Standard):
Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του κλείστρου με βάση την εστιακή απόσταση του φακού.
SLOW (Slow)/SLOWER (Slower):
Η ευαισθησία ISO θα αρχίσει να αλλάζει σε ταχύτητες κλείστρου χαμηλότερες από την [Standard], ώστε να μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με λιγότερο θόρυβο.
1/800030":
Η ευαισθησία ISO αρχίζει να αλλάζει στην ταχύτητα κλείστρου που έχετε ορίσει.

Συμβουλή

  • Η διαφορά στην ταχύτητα κλείστρου στην οποία αρχίζει να αλλάζει η ευαισθησία ISO μεταξύ των ρυθμίσεων [Faster], [Fast], [Standard], [Slow] και [Slower] είναι 1 EV.

Σημείωση

  • Αν η έκθεση είναι ανεπαρκής ακόμη και όταν η ευαισθησία ISO έχει οριστεί σε [Μέγιστο ISO AUTO] στη ρύθμιση [ISO AUTO], προκειμένου να κάνετε λήψη με την κατάλληλη έκθεση, η ταχύτητα του κλείστρου θα είναι πιο αργή από αυτήν που έχει οριστεί στη ρύθμιση [Ελάχιστη ταχύτητα ISO AUTO SS].
  • Η ταχύτητα κλείστρου ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως έχει οριστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    • Όταν χρησιμοποιείτε το φλας για τη λήψη φωτεινών σκηνών. (Η μέγιστη ταχύτητα κλείστρου περιορίζεται στην ταχύτητα συγχρονισμού του φλας στα 1/160 δευτερόλεπτα.)
    • Όταν χρησιμοποιείτε το φλας για τη λήψη σκοτεινών σκηνών με το [Flash Mode] θέστε στο [Fill-flash]. (Η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου περιορίζεται στην ταχύτητα που ορίζεται αυτόματα από τη φωτογραφική μηχανή).