Διαγραφή εμφανιζόμενης εικόνας

Μπορείτε να διαγράψετε μια εμφανιζόμενη εικόνα. Από τη στιγμή που θα διαγράψετε μια εικόνα, δεν είναι δυνατή η επαναφορά της. Επιβεβαιώστε την εικονα προς διαγραφή εκ των προτέρων.

  1. Προβάλλετε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε.
  2. Πατήστε το κουμπί (Διαγραφή)).
  3. Επιλέξτε [Delete] χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου.

Σημείωση

  • Η διαγραφή προστατευμένων εικόνων δεν είναι δυνατή.