Προσαρμογέας τοποθέτησης LA-EA4

Εάν χρησιμοποιείτε τον Προσαρμογέα τοποθέτησης LA-EA4 (πωλείται χωριστά), διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Λήψη πλήρους καρέ:

Διατίθεται με λήψη πλήρους καρέ-μόνο οι συμβατοί φακοί

Αυτόματη εστίαση:
Διατίθεται

Σύστημα AF:
Εντοπισμός φάσης AF, που ελέγχεται από τον ειδικό αισθητήρα AF εντός του Προσαρμογέα τοποθέτησης

Επιλογή ΑΕ/ΧΕ:

Φακοί που δεν υποστηρίζουν τη ρύθμιση DMF (με διακόπτη λειτουργίας εστίασης): Μπορεί να γίνει αλλαγή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης στον φακό.

Φακοί που υποστηρίζουν τη ρύθμιση DMF (με διακόπτη λειτουργίας εστίασης): Μπορεί να γίνει αλλαγή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης στον φακό. Όταν ο διακόπτης λειτουργίας εστίασης στο φακό έχει ρυθμιστεί σε ΑΕ, μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης χειριζόμενοι τη φωτογραφική μηχανή.

Άλλοι φακοί (χωρίς διακόπτη λειτουργίας εστίασης): Μπορεί να γίνει η αλλαγή μέσω της λειτουργίας της κάμερας.

Λειτουργία εστίασης:

Αυτόματη εστίαση μίας λήψης/Συνεχής αυτόματη εστίασηΑυτόματη εστίαση/άμεση χειροκίνητη εστίαση*

*Διατίθεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται φακοί που υποστηρίζουν την Άμεση χειροκίνητη εστίαση.

  • Ακόμα κι αν το [Priority Set in AF-S] έχει ρυθμιστεί σε [Balanced Emphasis], θα αλλάξει προσωρινά σε [AF].
  • Ακόμα κι αν το [Priority Set in AF-C] έχει ρυθμιστεί σε [Balanced Emphasis], θα αλλάξει προσωρινά σε [Release].

Διαθέσιμη περιοχή εστίασης:

Wide/Center/Flexible Spot/Tracking

SteadyShot:
Στο σώμα