Μορφή αρχείων (στατική εικόνα)

Ορίζει τη μορφή αρχείου για στατικές εικόνες.

 1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) → [File Format] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

RAW:
Σε αυτήν τη μορφή αρχείου, δεν πραγματοποιείται ψηφιακή επεξεργασία. Επιλέξτε αυτήν τη μορφή για να επεξεργαστείτε εικόνες σε υπολογιστή, για επαγγελματική χρήση.
RAW & JPEG:
Δημιουργούνται ταυτόχρονα μια εικόνα JPEG και μια εικόνα RAW. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη όταν χρειάζεστε δύο αρχεία εικόνας, ένα JPEG για προβολή και ένα RAW για επεξεργασία.
JPEG:
Η εικόνα έχει εγγραφεί σε μορφή JPEG.

Σχετικά με τις εικόνες RAW

 • Για να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας RAW που έχει εγγραφεί με αυτήν τη κάμερα, απαιτείται το λογισμικό Imaging Edge Desktop . Με το Imaging Edge Desktop, μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας RAW, στη συνέχεια, να το μετατρέψετε σε μια δημοφιλή μορφή εικόνας, όπως JPEG ή TIFF, ή να ρυθμίσετε ξανά την ισορροπία λευκού, τον κορεσμό ή την αντίθεση της εικόνας.
 • Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε τις λειτουργίες [Auto HDR] ή [Picture Effect] στις εικόνες RAW.
 • Οι εικόνες RAW που έχουν εγγραφεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή έχουν ανάλυση 14 bit ανά pixel. Ωστόσο, η ανάλυση περιορίζεται σε 12 bit στις ακόλουθες λειτουργίες λήψης:
  • [ΜΘ μακράς έκθεσ.]
  • [BULB]
  • [Cont. Shooting] όταν το [RAW File Type] έχει ρυθμιστεί σε [Compressed]
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν οι εικόνες RAW είναι συμπιεσμένες ή μη συμπιεσμένες χρησιμοποιώντας το [RAW File Type].

Σημείωση

 • Αν δεν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε τις εικόνες σε υπολογιστή, συνιστούμε να κάνετε εγγραφή σε μορφή JPEG.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή DPOF (σειρά εκτύπωσης) σε εικόνες RAW.