Ένδειξη κατά τη λήψη με οριοθέτηση

Οφθαλμοσκόπιο

Οριοθέτηση φωτισμού περιβάλλοντος*
3 εικόνες μετατοπισμένες με βήματα 0,3 EV
Αντιστάθμιση έκθεσης με ±0.0 EV

Οθόνη (Εμφάνιση όλων των στοιχείων Ιστογράμματος)

Οριοθέτηση φωτισμού περιβάλλοντος*
3 εικόνες μετατοπισμένες με βήματα 0,3 EV
Αντιστάθμιση έκθεσης με ±0.0 EV

Οριοθέτηση φλας
3 εικόνες μετατοπισμένες με βήματα 0,7 EV
Αντιστάθμιση φλας με -1.0 EV

Οθόνη (For viewfinder)

Οριοθέτηση φωτισμού περιβάλλοντος*
3 εικόνες μετατοπισμένες με 0,3 EV
Αντιστάθμιση έκθεσης με ±0.0 EV

Οριοθέτηση φλας (χαμηλότερη ενδεικτική λυχνία)
3 εικόνες μετατοπισμένες με 0,7 EV
Αντιστάθμιση φλας με -1.0 EV

*Φωτισμός περιβάλλοντος: Ένας γενικός όρος για φωτισμό χωρίς φλας, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού φωτός, των ηλεκτρικών λαμπτήρων και των λαμπτήρων φθορισμού. Ενώ ο φωτισμός από το φλας αναβοσβήνει για μια στιγμή, ο φωτισμός του περιβάλλοντος είναι συνεχής και έτσι αυτό το είδος φωτισμού ονομάζεται «φωτισμός περιβάλλοντος».

Σημείωση

  • Κατά τη λήψη με οριοθέτηση, οι οδηγοί που αντιστοιχούν στον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξετε εμφανίζονται πάνω/κάτω από την ένδειξη οριοθέτησης.
  • Όταν ξεκινήσετε τη λήψη με μονή οριοθέτηση, οι οδηγοί θα εξαφανιστούν ένας-ένας καθώς η φωτογραφική μηχανή καταγράφει τις εικόνες.