Οι δυνατότητες ζουμ που είναι διαθέσιμες σε αυτό το προϊόν

Η δυνατότητα ζουμ του προϊόντος παρέχει ζουμ μεγαλύτερης μεγέθυνσης συνδυάζοντας διάφορα χαρακτηριστικά ζουμ. Το εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη αλλάζει σύμφωνα με το επιλεγμένο χαρακτηριστικό ζουμ.

Όταν έχει τοποθετηθεί ένας φακός δυναμικού ζουμ:

Εικόνα της γραμμής του ζουμ

Όταν έχει τοποθετηθεί ένας φακός διαφορετικός από αυτόν του δυναμικού ζουμ:

Εικόνα της γραμμής του ζουμ

 1. Εύρος οπτικού ζουμ
  Εικόνες με ζουμ στο εύρος ζουμ του φακού.
  Όταν έχει τοποθετηθεί ένας φακός δυναμικού ζουμ, εμφανίζεται η γραμμή ζουμ του εύρους οπτικού ζουμ.
  Όταν έχει τοποθετηθεί ένας φακός διαφορετικός από αυτόν του δυναμικού ζουμ, το ρυθμιστικό ζουμ έχει σταθεροποιηθεί στο τέρμα της γραμμής ζουμ, ενώ η θέση ζουμ βρίσκεται εντός του εύρους οπτικού ζουμ (εμφανίζεται ως ×1.0).

 2. Εύρος έξυπνου ζουμ ()
  Ζουμ εικόνων χωρίς αλλοίωση της αρχικής ποιότητας, κροπάροντας μερικώς την εικόνα (μόνο όταν το [JPEG Image Size] είναι ρυθμισμένο σε [M] ή [S]).

 3. Εύρος ζουμ καθαρής εικόνας ()
  Ζουμ εικόνων χρησιμοποιώντας μια διαδικασία απεικόνισης με μικρότερη αλλοίωση. Όταν ορίζετε τη [Zoom Setting] σε [ClearImage Zoom] ή [Digital Zoom], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ζουμ.

 4. Εύρος ψηφιακού ζουμ ()
  Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες χρησιμοποιώντας μια λειτουργία επεξεργασίας εικόνας. Όταν ορίζετε τη [Zoom Setting] σε [Digital Zoom], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ζουμ.

Σημείωση

 • Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη [Ρύθμιση ζουμ] είναι [Μόνο οπτικό ζουμ].
 • Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το [JPEG Image Size] είναι [L]. Για να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο ζουμ, αλλάξτε το [JPEG Image Size] σε [M] ή [S].
 • Οι λειτουργίες έξυπνου ζουμ, ζουμ καθαρής εικόνας και ψηφιακού ζουμ δεν είναι διαθέσιμες κατά τη λήψη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Η [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [RAW] ή [RAW & JPEG].
  • Η [Record Setting] έχει οριστεί σε [120p]/[100p].
  • Κατά τις λήψεις αργής κίνησης/γρήγορης κίνησης με το [Frame Rate] ρυθμισμένο σε [120fps]/[100fps]
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου ζουμ σε ταινίες.
 • Όταν έχει τοποθετηθεί ένας φακός δυναμικού ζουμ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [Zoom] στο MENU. Αν μεγεθύνετε εικόνες πέραν του εύρους οπτικού ζουμ, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία [Zoom] διαφορετική από το του οπτικού ζουμ.
 • Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία ζουμ άλλη από το οπτικό ζουμ, η ρύθμιση [Focus Area] απενεργοποιείται και το πλαίσιο περιοχής εστίασης εμφανίζεται με διακεκομμένη γραμμή. Το AF λειτουργεί κατά προτεραιότητα στην κεντρική περιοχή και την περιοχή γύρω από αυτήν.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες έξυπνο ζουμ, ζουμ καθαρής εικόνας και ψηφιακού ζουμ, η [Metering Mode] έχει κλειδωθεί στο [Multi].
 • Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες έξυπνο ζουμ, ζουμ καθαρής εικόνας και ψηφιακού ζουμ, οι ακόλουθες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες:
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Λειτουργία παρακολούθησης
 • Για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη λειτουργία ζουμ πέραν του οπτικού ζουμ σε ταινίες, αντιστοιχίστε το [Zoom] στο επιθυμητό πλήκτρο χρησιμοποιώντας το [Custom Key].