Εναλλαγή μεταξύ στατικών εικόνων και ταινιών (Λειτουργία προβολής)

Ρυθμίζει τον τρόπο προβολής (μέθοδος εμφάνισης εικόνας).

  1. MENU(Playback) → [View Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Date View:
Εμφανίζει τις εικόνες κατά ημερομηνία.
Folder View (Still):
Εμφανίζει μόνο ακίνητες εικόνες.
Προβολή XAVC S HD:
Εμφανίζει μόνο ταινίες σε μορφή XAVC S HD.
Προβολή XAVC S 4K:
Εμφανίζει μόνο ταινίες σε μορφή XAVC S 4K.