Συνεχής οριοθέτηση

Βγάζει πολλές φωτογραφίες ενώ μετατοπίζει αυτόματα την έκθεση από το βασικό φωτισμό προς το σκοτεινότερο και μετά προς το φωτεινότερο. Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα που να ταιριάζει το σκοπό σας μετά την εγγραφή.

 1. Πατήστε / (Drive Mode) από τον τροχό ελέγχου → [Cont. Bracket].
  • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία μονάδας με την επιλογή MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
 2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
 3. Ρυθμίστε την εστίαση και τραβήξτε την εικόνα.
  • Η βασική έκθεση ορίζεται στην πρώτη λήψη.
  • Συνεχίστε να πατάτε και κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι να τελειώσει η λήψη οριοθέτησης.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Παραδείγματος χάρη, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί λήψη συνολικά τριών εικόνων συνεχόμενα με τιμή έκθεσης μετατοπισμένη κατά συν ή πλην 0,3 EV όταν έχει επιλεγεί η [Cont. Bracket: 0.3EV 3 Image].

Σημείωση

 • Η τελευταία λήψη εμφανίζεται στην αυτόματη ανασκόπηση.
 • Όταν επιλεγεί το [ISO AUTO] στη λειτουργία [Manual Exposure], η έκθεση μπορεί να τροποποιηθεί με τη ρύθμιση της τιμής ISO. Αν επιλεγεί μια ρύθμιση πέραν της [ISO AUTO], η έκθεση μπορεί να τροποποιηθεί με τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου.
 • Όταν αντισταθμίζετε την έκθεση, η έκθεση μετατοπίζεται με βάση την αντισταθμισμένη τιμή.
 • Η λήψη με οριοθέτηση δεν είναι διαθέσιμη στις εξής λειτουργίες λήψης:
  • [Ευφυές αυτόματο]
 • Όταν χρησιμοποιείτε φλας, το προϊόν εκτελεί λήψη με οριοθέτηση και φλας, η οποία μετατοπίζει την ποσότητα φωτός του φλας ακόμα και αν έχει επιλεγεί [Cont. Bracket]. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για κάθε φωτογραφία.