Τηλεχειρισμός της φωτογραφικής μηχανής μέσω ενός smartphone (Τηλεχειριστήριο με ένα άγγιγμα NFC)

Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν με ένα smartphone με δυνατότητα NFC, φέρνοντας τις δύο συσκευές σε επαφή και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του προϊόντος μέσω του smartphone.
Διασφαλίστε πως ο [Ctrl w/ Smartphone] έχει ρυθμιστεί στο [On] επιλέγοντας MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone].

 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του smartphone.
  • Σε iPhone, εκκινήστε την εφαρμογή Imaging Edge Mobile και μετά επιλέξτε [Σύνδεση με την κάμερα μέσω της λειτουργίας Με ένα άγγιγμα (NFC)] στο [Σύνδεση με μία νέα κάμερα].
 2. Θέστε το προϊόν σε λειτουργία λήψης.
  • Η λειτουργία NFC είναι διαθέσιμη μόνο όταν το (ένδειξη N) εμφανίζεται στην οθόνη.
 3. Συνεχίστε να πατάτε το smartphone στην κάμερα για 1 έως 2 δευτερόλεπτα.

  Το smartphone και η κάμερα έχουν συνδεθεί.

  • Μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία μέσω τηλεχειριστηρίου ελέγχονται τη σύνθεση της εικόνας στην στην οθόνη Imaging Edge Mobile.

Σχετικά με το «NFC»

Το NFC είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία βραχέος εύρους μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων, ετικετών IC κ.λπ. Το NFC απλοποιεί τη μετάδοση δεδομένων με ένα απλό άγγιγμα στο ενδεδειγμένο σημείο επαφής.

 • Το NFC (Near Field Communication) είναι ένα διεθνές πρότυπο τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας βραχέος εύρους.

Σημείωση

 • Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε σύνδεση, εκτελέστε τα εξής:
  • Πραγματοποιήστε εκκίνηση του Imaging Edge Mobile στο smartphone σας και μετά μετακινήστε αργά το smartphone προς την (ένδειξη N) του προϊόντος.
  • Αν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε την.
  • Αν το προϊόν βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε την.
  • Ελέγξτε εάν η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στο smartphone σας.
 • Μπορεί να προκληθεί παρεμβολή ραδιοκυμάτων καθώς οι συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi (2.4 GHz) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων. Αν η σύνδεση Wi-Fi σας είναι ασταθής, μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τη λειτουργία Bluetooth του smartphone. Αν το κάνετε αυτό, οι λειτουργία σύνδεσης πληροφοριών τοποθεσίας δεν είναι διαθέσιμη.
 • Όταν το [Airplane Mode] είναι ρυθμισμένο στο [On], δεν μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν με το smartphone. Θέστε το [Airplane Mode] στο [Off].
 • Αν αυτό το προϊόν συνδεθεί με το smartphone όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής, η εικόνα που εμφανίζεται αποστέλλεται στο smartphone.