Πάνω πλευρά

Εικονογράφηση της πάνω πλευράς της κάμερας

 1. Καντράν λειτουργιών
 2. Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης
 3. Κουμπί ταινιών
 4. Υποδοχή αξεσουάρ Multi Interface*

  Ορισμένα από τα αξεσουάρ μπορεί να μην εισέρχονται πλήρως και να προεξέχουν προς τα πίσω από την υποδοχή αξεσουάρ Multi interface. Εντούτοις, όταν το αξεσουάρ φτάσει το μπροστινό άκρο της υποδοχής αξεσουάρ, η σύνδεση ολοκληρώνεται.

 5. Σημάδι θέσης αισθητήρα εικόνας
  • O αισθητήρας εικόνας είναι ο αισθητήρας που μετατρέπει φως σε ένα ηλεκτρικό σήμα. Η ένδειξη (Ένδειξη θέσης του αισθητήρα εικόνας) εμφανίζει τη θέση του αισθητήρα εικόνας. Όταν μετράτε την ακριβή απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του θέματος, ανατρέχετε στη θέση της οριζόντιας γραμμής.

  • Αν το θέμα βρίσκεται πιο κοντά από την ελάχιστη απόσταση λήψης του φακού, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της εστίασης. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του θέματος και της φωτογραφικής μηχανής είναι επαρκής.
 6. Ηχείο


* Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά αξεσουάρ για την υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Sony, ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αξεσουάρ για την υποδοχή αξεσουάρ. Οι λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες με αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών.

Λογότυπο υποδοχής αξεσουάρ πολλαπλής διασύνδεσης

Λογότυπο υποδοχής αξεσουάρ