Χρονοδ.(Συνεχ.)

Τραβάει έναν καθορισμένο αριθμό φωτογραφιών χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη μετά την παρέλευση ενός καθορισμένου αριθμού δευτερολέπτων από το πάτημα του κουμπιού του κλείστρου. Μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη φωτογραφία από όσες τραβήχτηκαν.

  1. Πατήστε / (Drive Mode) στον τροχό ελέγχου → [Self-timer(Cont)].
    • Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λειτουργία μονάδας με την επιλογή MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
  3. Ρυθμίστε την εστίαση και τραβήξτε την εικόνα.

    Η λυχνία του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει, ακούγεται ένα μπιπ και γίνεται λήψη των φωτογραφιών με το πέρασμα του αριθμού δευτερολέπτων που έχει οριστεί. Γίνεται συνεχής λήψη του αριθμού φωτογραφιών που έχει οριστεί .

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Παραδείγματος χάρη, γίνεται λήψη τριών εικόνων όταν έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα αφού το κουμπί κλείστρου έχει πατηθεί όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.].

Χρονοδιακόπτης (Συνεχ.): 10 δευτ. 3 Img.
Χρονοδιακόπτης (Συνεχ.): 10 δευτ. 5 Img.
Χρονοδιακόπτης (Συνεχ.): 5 δευτ. 3 Img.
Χρονοδιακόπτης (Συνεχ.): 5 δευτ. 5 Img.
Χρονοδιακόπτης (Συνεχ.): 2 δευτ. 3 Img.
Χρονοδιακόπτης (Συνεχ.): 2 δευτ. 5 Img.

Συμβουλή

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου ξανά ή πατήστε το / (Τρόπος λειτουργίας μονάδας) στον τροχό ελέγχου για να σταματήσετε το χρονοδιακόπτη.
  • Πατήστε το / (Λειτ. οδήγησης) στον τροχό ελέγχου και επιλέξτε το ((Μονή λήψη) για να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη.