Ρύθμ.έκθ. έκθεσης

Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ένας οδηγός όταν αλλάζετε την έκθεση.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Exposure Set. Guide] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Off:
Δεν εμφανίζει τον οδηγό.
On:
Εμφανίζει τον οδηγό.