Φόρτιση του πακέτου μπαταριών όταν έχει εισαχθεί στη φωτογραφική μηχανή

 1. Απενεργοποιήστε το προϊόν.
 2. Συνδέστε την κάμερα με το πακέτο μπαταριών που έχει τοποθετηθεί στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

  Λυχνία φόρτισης στη φωτογραφική μηχανή (πορτοκαλί)
  Αναμμένη: Φορτίζει
  Σβηστή: Η φόρτιση ολοκληρώθηκε
  Αναβοσβήνει: Σφάλμα φόρτισης ή προσωρινή διακοπή της φόρτισης, επειδή η φωτογραφική μηχανή δεν βρίσκεται εντός του κατάλληλου εύρους θερμοκρασίας

  • Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση): Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 285 λεπτά.
  • Ο χρόνος φόρτισης που αναφέρεται παραπάνω ισχύει κατά τη φόρτιση ενός πλήρως εξαντλημένου πακέτου μπαταριών σε θερμοκρασία 25° C (77° F). Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και την περίπτωση.
  • Η λυχνία φόρτισης σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
  • Αν η λυχνία φόρτισης ανάψει και, στη συνέχεια, απενεργοποιηθεί αμέσως, το πακέτο μπαταριών έχει φορτιστεί πλήρως.

Σημείωση

 • Αν η λυχνία φόρτισης του προϊόντος αναβοσβήνει όταν το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως φορτισμένο, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την κάμερα και τοποθετήστε το εκ νέου για επαναφόρτιση.
 • Εάν η λυχνία φόρτισης της κάμερας αναβοσβήνει όταν ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι στην πρίζα, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει διακοπεί προσωρινά, διότι η θερμοκρασία είναι εκτός του εύρους φυσιολογικών τιμών. Μόλις η θερμοκρασία επανέλθει εντός των φυσιολογικών ορίων, η φόρτιση συνεχίζεται. Συνιστούμε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C έως 30°C (50°F to 86°F).
 • Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC/φορτιστή μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μια κοντινή πρίζα. Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αποσυνδέστε από την πρίζα (επιτοίχια πρίζα) αμέσως για να την αποσύνδεση από το τροφοδοτικό.
  Αν χρησιμοποιήσετε το προϊόν με μεγαλύτερη λυχνία, σημειώστε πως το προϊόν δεν είναι αποσυνδεδεμένο από την τροφοδοσία ισχύος ακόμη και όταν η λυχνία σβήσει.
 • Αν ενεργοποιήσετε την κάμερα, θα παρασχεθεί ρεύμα από την πρίζα και θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Ωστόσο, το πακέτο μπαταριών δεν θα φορτίζεται.
 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα ολοκαίνουριο πακέτο μπαταριών ή ένα πακέτο μπαταριών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η λυχνία φόρτισης μπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα όταν η μπαταρία φορτίζεται. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή και τοποθετήστε το πάλι για επαναφόρτιση.
 • Εάν το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως ή σχεδόν πλήρως φορτισμένο, μην το φορτίζετε συνεχώς ή επανειλημμένα, εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει τις επιδόσεις της μπαταρίας.
 • Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την πρίζα.
 • Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας Sony, καλώδια USB (παρέχονται) και προσαρμογείς τροφοδοτικού AC (παρέχονται).