Χρήση φλας (πωλείται χωριστά)

Σε σκοτεινά περιβάλλοντα, χρησιμοποιείτε το φλας για να φωτίσετε το θέμα κατά τη λήψη. Επίσης, χρησιμοποιείτε το φλας για να αποτρέψετε το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το φλας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για το φλας.
 1. Τοποθετήστε το φλας (πωλείται χωριστά) στο προϊόν.

 2. Κάντε λήψεις αφού πρώτα ενεργοποιήσετε το φλας και είναι πλήρως φορτισμένο.
  Το στοιχείο (εικονίδιο φόρτισης φλας) αναβοσβήνει: Φόρτιση σε εξέλιξη Το στοιχείο
  (εικονίδιο φόρτισης φλας) είναι αναμμένο: Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί
  • Οι διαθέσιμες λειτουργίες φλας εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης και τον χειρισμό.

Σημείωση

 • Το φως του φλας ενδέχεται να παρεμποδίζεται αν έχει τοποθετηθεί η θήκη του φακού και το κάτω μέρος της εγγεγραμμένης εικόνας ενδέχεται να είναι σκιασμένο. Αφαιρέστε τη θήκη του φακού.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, σταθείτε 1 μέτρο ή περισσότερο μακριά από το θέμα.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας κατά την εγγραφή ταινιών. (Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα φως LED όταν χρησιμοποιείτε φλας (πωλείται χωριστά) με ένα φως LED.)
 • Προτού τοποθετήσετε/αφαιρέσετε ένα αξεσουάρ όπως ένα φλας στο/από την υποδοχή αξεσουάρ Multi Interface, απενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν. Όταν τοποθετείτε ένα εξάρτημα, φροντίστε το αξεσουάρ να είναι καλά τοποθετημένο στο προϊόν.
 • Μην χρησιμοποιείτε την υποδοχή αξεσουάρ Multi Interface Shoe με κοινά φλας που χρησιμοποιούν τάση 250 V ή παραπάνω ή που έχουν ανεστραμμένη πολικότητα από αυτήν της κάμερας. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 • Όταν η λήψη με το φλας και το ζουμ έχει οριστεί στη θέση W, μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη η σκιά του φακού, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Εάν συμβεί αυτό, τραβήξτε μακριά από το θέμα ή θέστε το ζουμ στο T και τραβήξτε με το φλας ξανά.
 • Οι γωνίες μιας εγγεγραμμένης εικόνας μπορεί να είναι σκιασμένες, ανάλογα με το φακό.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά αξεσουάρ για την υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Sony, ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.