Μεγέθυνση εικόνας που αναπαράγεται(Μεγέθυνση εικόνας)

Μεγεθύνει την εικόνα που αναπαράγεται. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ελέγξετε την εστίαση της εικόνας κλπ.

 1. Προβάλετε την εικόνα που θέλετε να μεγεθύνετε και έπειτα πατήστε το κουμπί (Μεγέθυνση εικόνας).
  • Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για να προσαρμόσετε την κλίμακα ζουμ. Με περιστροφή του κουμπιού ελέγχου μπορείτε να μεταβαίνετε στην προηγούμενη ή στην επόμενη εικόνα διατηρώντας την ίδια κλίμακα ζουμ.
  • Η κάμερα θα κάνει ζουμ στο τμήμα της εικόνας όπου εστίαζε η κάμερα κατά τη λήψη. Αν δεν είναι δυνατό να ληφθούν οι πληροφορίες θέσης της εστίασης, η κάμερα θα κάνει ζουμ στο κέντρο της εικόνας.
 2. Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε να μεγεθύνετε πατώντας την πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου.
 3. Πατήστε το πλήκτρο MENU ή το κέντρο του τροχού ελέγχου για να βγείτε από το ζουμ κατά την αναπαραγωγή.

Συμβουλή

 • Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε μια εικόνα που αναπαράγεται επιλέγοντας MENU.
 • Μπορείτε να αλλάξετε την αρχική μεγέθυνση και την αρχική θέση μεγεθυμένων εικόνων, επιλέγοντας MENU (Playback) → [Enlarge Initial Mag.] ή [Enlarge Initial Position].
 • Μπορείτε επίσης να μεγενθύνετε μια εικόνα χτυπώντας δύο φορές την οθόνη. Επιπλέον, μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε την μεγενθυμένη θέση στην οθόνη. Ρυθμίστε την [Touch Operation] στο [On] εκ των προτέρων.

Σημείωση

 • Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τις ταινίες.