Εισαγωγή εικόνων στον υπολογιστή

Μπορείτε να κατεβάσετε εικόνες από την κάμερα σε έναν υπολογιστή με σύνδεση αυτής και του υπολογιστή μέσω καλωδίου USB ή με εισαγωγή της κάρτας μνήμης της κάμερας στον υπολογιστή.

Ανοίξτε τον φάκελο όπου βρίσκονται αποθηκευμένες οι εικόνες που θέλετε να εισάγετε στον υπολογιστή και αντιγράψτε τις εικόνες στον υπολογιστή.


Παράδειγμα: Φάκελος με δομή δέντρου κατά τη διάρκεια της σύνδεσης USB Μαζικής αποθήκευσης

Διάγραμμα με δομή δέντρου που δείχνει τη δομή του φακέλου κατά τη διάρκεια σύνδεσης USB

DCIM: ακίνητες εικόνες

CLIP: ταινίες

SUB: ταινίες proxy

Σημείωση

  • Μην επεξεργαστείτε ή προχωρήσετε σε κάποια άλλη διαδικασία στα αρχεία/φακέλους ταινιών από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. Τα αρχεία ταινιών μπορεί να καταστραφούν ή να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους. Μην διαγράψετε ταινίες που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης από τον υπολογιστή. Η Sony δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τέτοιου είδους λειτουργίες μέσω του υπολογιστή.
  • Αν διαγράψετε εικόνες ή εκτελέσετε άλλες λειτουργίες από τον συνδεδεμένο υπολογιστή, η εικόνα Σε αυτήν την περίπτωση, επιδιορθώστε το αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων.
  • Ο φάκελος με δομή δέντρου διαφέρει κατά τη σύνδεση MTP.