Αναπαραγωγή στατικών εικόνων

Αναπαράγει τις εγγεγραμμένες εικόνες.

  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.
  2. Επιλέξτε την εικόνα από τον τροχό ελέγχου.
    • Οι εικόνες που έχουν ληφθεί με συνεχή λήψη ή λήψη ανά διαστήματα εμφανίζονται σαν μία ομάδα. Για την αναπαραγωγή των εικόνων σε μία ομάδα, πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου.

Συμβουλή

  • Η συσκευή δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων σε μια κάρτα μνήμης για εγγραφή και αναπαραγωγή εικόνων. Μια εικόνα που δεν έχει εγγραφεί στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων δεν μπορεί να αναπαραχθεί σωστά. Για να αναπαράγετε εικόνες οι οποίες τραβήχτηκαν από άλλες συσκευές, εγγράψτε αυτές τις εικόνες στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων χρησιμοποιώντας MENU(Setup)[Recover Image DB].
  • Εάν αναπαραγάγετε εικόνες απευθείας μετά τη συνεχή λήψη, η οθόνη μπορεί να εμφανίζει ένα εικονίδιο που υποδεικνύει ότι τα δεδομένα εγγράφονται/τον αριθμό εικόνων που απομένουν για εγγραφή. Κατά την εγγραφή, ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.
  • Μπορείτε επίσης να μεγενθύνετε μια εικόνα χτυπώντας δύο φορές την οθόνη. Επιπλέον, μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε την μεγενθυμένη θέση στην οθόνη. Ρυθμίστε την [Touch Operation] στο [On] εκ των προτέρων.