Αρχική μεγέθυνση εστίασης (ταινία)

Ορίζει την αρχική κλίμακα μεγέθυνσης [Focus Magnifier] σε λειτουργία λήψης ταινίας.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Initial Focus Mag.] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

x1,0:
Εμφανίζει την εικόνα με μεγέθυνση ίδια με αυτήν της οθόνης λήψης.
x4.0:
Εμφανίζει την εικόνα μεγεθυμένη κατά 4,0 φορές.