Κιτ Τροφοδοτικού Πολλαπλών Μπαταριών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κιτ τροφοδοτικού πολλαπλών μπαταριών (πωλείται ξεχωριστά) με αυτήν τη φωτογραφική, ώστε να κάνετε λήψεις για μεγάλα διαστήματα.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το κιτ τροφοδοτικού πολλαπλών μπαταριών.

Σημείωση

  • Όταν τοποθετήσετε στη φωτογραφική μηχανή τη βάση τροφοδοσίας ρεύματος του κιτ τροφοδοτικού πολλαπλών μπαταριών, μην σέρνετε το μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας της φωτογραφικής μηχανής. Αν το δοκιμάσετε, η βάση τροφοδοσίας ρεύματος θα εξαχθεί από τη φωτογραφική μηχανή.