Ευαισθησία μετατόπισης μετατόπισης θέματος AF (ταινία)

Μπορείτε να ορίσετε την ευαισθησία για την αλλαγή της εστίασης σε άλλο θέμα, όταν το αρχικό θέμα κινείται εκτός της περιοχής εστίασης ενώ γίνεται λήψη ταινίας.

  1. Μενού (Ρυθμίσεις Κάμερας2) → [Ευαισθησία μετατόπισης θέματος AF]→επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

5(Υψηλή απόκριση) / 4 / 3 / 2 / 1(Σταθερή):
Επιλέξτε μεγαλύτερη τιμή, όταν θέλετε να γίνει λήψη θέματος σε γρήγορη κίνηση ή όταν θέλετε να γίνει λήψη πολλαπλών θεμάτων ενώ αλλάζετε συνεχώς την εστίαση.
Επιλέξτε μικρότερη τιμή, όταν θέλετε να παραμείνει σταθερή η εστίαση ή όταν θέλετε να διατηρηθεί η εστίαση σε συγκεκριμένο στόχο χωρίς να επηρεάζεται από άλλα θέματα.