Δακτύλιος λειτουργίας (Φακός)

Μπορείτε να επιλέξετε ποια από τις ακόλουθες λειτουργίες να αντιστοιχίσετε στη λειτουργία δακτυλίου του φακού: δυναμική εστίαση (ηλεκτρική εστίαση) ή αλλαγή της γωνίας προβολής μεταξύ του πλήρους καρέ και του APS-C/Super 35 mm (διαθέσιμο μόνο με συμβατούς φακούς).


Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το φακό.

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Function Ring(Lens)]→ επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Ισχυρή εστίαση:
Η εστιασμένη θέση κινείται προς το άπειρο όταν στρέφετε το δακτύλιο λειτουργίας προς τα δεξιά. Η εστιασμένη θέση κινείται προς το κοντινότερο εύρος όταν στρέφετε το δακτύλιο λειτουργίας προς τα αριστερά.
/Επιλογή πλήρους καρέ:
Η γωνία προβολής αλλάζει μεταξύ του πλήρους καρέ και του APS-C/Super 35 mm όταν ο δακτύλιος λειτουργίας στρέφεται.
  • Η γωνία προβολής αλλάζει ανεξάρτητα από την κατεύθυνση προς την οποία στρέφετε το δακτύλιο λειτουργίας.