Άδεια χρήσης

Σημειώσεις σχετικά την άδεια χρήσης

Το προϊόν αυτό συνοδεύεται από λογισμικό που χρησιμοποιείται με βάση συμφωνητικά άδειας χρήσης με τους ιδιοκτήτες του εν λόγω λογισμικού. Βάσει απαιτήσεων των ιδιοκτητών των δικαιωμάτων δημιουργού αυτών των εφαρμογών λογισμικού, έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για τα εξής. Οι άδειες χρήσης (στα Αγγλικά) είναι καταχωρημένες στην εσωτερική μνήμη του προϊόντος σας. Συνδέστε ένα μέσο μαζικής αποθήκευσης ανάμεσα στο προϊόν και έναν υπολογιστή για να διαβάσετε τις άδειες χρήσης στον φάκελο «PMHOME» - «LICENSE». Λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα Android ίσως να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στον φάκελο "PMHOME" - "LICENSE” σε αυτό το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως το “Πρόγραμμα οδήγησης USB της Sony που δεν υποστηρίζεται” από το προϊόν Android. Για τον λόγο αυτό συστήνεται να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη συσκευή και όχι ένα προϊόν Android για να διαβάσετε την άδεια.

ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΑΥΤΟ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ

(i) ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC (ΕΦΕΞΗΣ «ΒΙΝΤΕΟ AVC»)

Ή/ΚΑΙ

(ii) ΓΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ AVC.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Σχετικά με το εφαρμοσμένο λογισμικό GNU GPL/LGPL

Το λογισμικό που είναι επιλέξιμο για την ακόλουθη Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (εφεξής καλούμενης «GPL») ή Άδεια Περιορισμένης Δημόσιας Χρήσης GNU (εφεξή καλούμενης «LGPL») περιέχεται στο προϊόν.
Αυτό σας ενημερώνει ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και αναδιανομής του πηγαίου κώδικα για αυτά τα προγράμματα λογισμικού, υπό τις προϋποθέσεις της παρεχόμενης GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο διαδίκτυο.
Για να πραγματοποιήσετε λήψη του πηγαίου κώδικα, μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Παρακαλούμε να μην επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με το περιεχόμενο του πηγαίου κώδικα.