Ρύθμ. καντρ./τροχού

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες του καντράν ελέγχου και του τροχού ελέγχου.

  1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Dial/Wheel Setup] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

SS F/no.:
Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα κλείστρου χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου και να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος χρησιμοποιώντας το καντράν ελέγχου.

F/no. SS:
Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή διαφράγματος χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου και την ταχύτητα κλείστρου χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου.

Σημείωση

  • Το [Dial/Wheel Setup] είναι ενεργοποιημένο όταν η λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε "M".