Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το προϊόν, δοκιμάστε τις εξής λύσεις.

  1. Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών, περιμένετε περίπου ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά το πακέτο μπαταριών και έπειτα ενεργοποιήστε το προϊόν.
  2. Αρχικοποιήστε τις ρυθμίσεις.
  3. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις. Πρόσθετες πληροφορίες για αυτό το προϊόν και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Υποστήριξης Πελατών.
    https://www.sony.net/