Γωνία προβολής

Η γωνία προβολής αλλάζει στο ισοδύναμο του πλήρους καρέ ή σε APS-C/Super 35mm, ανάλογα με τη ρύθμιση για το [APS-C/Super 35mm] και τον τοποθετημένο φακό. Η γωνία προβολής είναι επίσης διαφορετική για λήψη στατικών εικόνων και ταινιών.

Γωνία προβολής ισοδύναμη του πλήρους καρέ

Εικονογράφηση που δείχνει τη γωνία προβολής κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων και την εγγραφή ταινιών

(A) Κατά τη λήψη στατικών εικόνων (με το [Aspect Ratio] ρυθμισμένο σε [3:2])

(B) Κατά την εγγραφή ταινιών


Η κάμερα πραγματοποιεί λήψη με γωνία προβολής ισοδύναμη του πλήρους καρέ στις εξής περιπτώσεις.

 • Το [APS-C/Super 35mm] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτόματο] και τοποθετείται ένας συμβατός φακός πλήρους καρέ.
 • Το [APS-C/Super 35mm] έχει ρυθμιστεί σε [Off].

Γωνία προβολής ισοδύναμη του μεγέθους APS-C/Super 35mm

Εικονογράφηση που δείχνει τη γωνία προβολής κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων και όταν γίνεται εγγραφή ταινιών

(A) Κατά τη λήψη στατικών εικόνων (με το [Aspect Ratio] ρυθμισμένο σε [3:2])

(B) Κατά την εγγραφή ταινιών


Η κάμερα πραγματοποιεί λήψη με γωνία προβολής ισοδύναμη του μεγέθους APS-C ή Super 35mm στις εξής περιπτώσεις. Η γωνία προβολής γίνεται περίπου 1,5 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό.

 • Το[APS-C/Super 35mm] έχει ρυθμιστεί σε [Αυτόματο] και τοποθετείται ένας συμβατός φακός μορφής APS-C.
 • Το [APS-C/Super 35mm] έχει ρυθμιστεί σε [On].

Σημείωση

 • Όταν εγγράφονται ταινίες πλήρους καρέ [Μορφή αρχείου] που έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K] και η [Ρύθμιση εγγραφής έχει ρυθμιστεί σε [30p 60M] ή [30p 100M], η γωνία προβολής (Β) ισοδυναμεί περίπου με 1,2 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό.

  Εικονογράφηση που δείχνει τη γωνία προβολής κατά τη λήψη ταινιών 4K 30p

  (A) Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με πλήρες καρέ

  (Β) Η γωνία προβολής κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας XAVC S 4K έχει ρυθμιστεί σε [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με μέγεθος Super 35mm