Λειτουργία βελτιστοποίησης D-range (DRO)

Διαιρώντας την εικόνα σε μικρές περιοχές, το προϊόν αναλύει την αντίθεση φωτός και σκιάς ανάμεσα στο θέμα και το φόντο και δημιουργεί μια εικόνα με τη βέλτιστη φωτεινότητα και διαβάθμιση.

  1. MENU (Camera Settings1) → [DRO/Auto HDR][D-Range Optimizer].
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

D-Range Optimizer: Auto:
Διορθώνει τη φωτεινότητα αυτόματα.
D-Range Optimizer: Lv1 ― D-Range Optimizer: Lv5:
Βελτιστοποιεί τη διαβάθμιση μιας εγγεγραμμένης εικόνας για κάθε διαιρεμένη περιοχή. Επιλέξτε το επίπεδο βελτιστοποίησης από Επ1 (ισχνό) έως Επ5 (ισχυρό).

Σημείωση

  • Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το [DRO/Auto HDR] έχει οριστεί στο [Off]:
    • Το [Picture Effect] έχει οριστεί σε άλλη τιμή εκτός από [Off]
    • Το [Picture Profile] έχει οριστεί σε άλλη τιμή εκτός από [Off]
  • Όταν κάνετε λήψη με τον [D-Range Opt.], η εικόνα μπορεί να έχει θόρυβο. Επιλέξτε το σωστό επίπεδο ελέγχοντας την εγγεγραμμένη εικόνα, ειδικά όταν ενισχύετε το εφέ.