Λίστα εικονιδίων στην οθόνη

Τα εικονιζόμενα περιεχόμενα και οι θέσεις τους στις εικόνες είναι απλά κατευθυντήριες γραμμές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες.

Οι περιγραφές βρίσκονται κάτω από τις ενδείξεις των εικονιδίων.

Εικονίδια στην οθόνη λήψης

Λειτουργία οθόνης

Εικονογράφηση της οθόνης στη λειτουργία μόνιτορ

Λειτουργία οφθαλμοσκοπίου

Εικονογράφηση της οθόνης στη λειτουργία εικονοσκοπίου

 1. Λειτουργία λήψης/Αναγνώριση σκηνής
  P P* A S M
  Λειτουργία λήψης

  Αριθμός καταχώρησης μνήμης
  Εικονίδια αναγνώρισης σκηνής
 2. Ρυθμίσεις κάμερας
  NO CARD
  Κατάσταση κάρτας μνήμης
  100/1 h 30 m
  Αριθμός εγγράψιμων εικόνων που απομένουν/Εγγράψιμος χρόνος ταινιών
  Εγγραφή δεδομένα / Αριθμός εικόνων που έμειναν για εγγραφή
  Αναλογία διαστάσεων ακίνητων εικόνων
  24M / 21M / 20M / 16M / 10M / 9,2M / 8,7M / 6,9M / 6,0M / 5,3M / 5,1M / 4,0M / 2,6M / 2,3M / 2,2M / 1,7M
  Μέγεθος εικόνας ακίνητων εικόνων
  RAW
  Εγγραφή RAW (με συμπίεση/χωρίς συμπίεση)
  X.FINE FINE STD
  JPEG Quality
  XAVC S 4K XAVC S HD
  Μορφή αρχείου ταινιών
  Ρύθμιση εγγραφής για ταινίες
  120p 60p 30p 24p 100p 50p 25p
  Ρυθμός καρέ για ταινίες
  Proxy Recording
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Ρυθμός καρέ για αργή/γρήγορη λήψη κίνησης
  APS-C/Super 35mm
  Φόρτιση φλας σε εξέλιξη
  Setting Effect OFF 
  AF Illuminator
  Ανιχνεύεται τρεμόπαιγμα
  Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση SteadyShot, Προειδοποίηση κραδασμών φωτογραφικής μηχανής
  SteadyS. SteadyS. / Προειδοποίηση κραδασμών φωτογραφικής μηχανής
  Έξυπνο ζουμ/Ζουμ ευκρινούς εικόνας/Ψηφιακό ζουμ
  Τηλεχειρισμός μέσω υπολογιστή
  Bright Monitoring
  Silent Shooting
  Τηλεχειριστήριο
  Κατάσταση της σύνδεσης FTP και της μεταφοράς σε FTP
  Συνδέθηκε σε Wi-Fi/Αποσυνδέθηκε από Wi-Fi
  Χωρίς εγγραφή ήχου στις ταινίες
  Wind Noise Reduct.
  Εγγραφή πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων σε
  Εγγραφή πληροφοριών IPTC σε
  Τύπος βοήθειας Gamma
  Λειτουργία Touch Shutter
  Focus Cancel
  Tracking Cancel
  Spot Focus
  Εκτέλεση [Spot Focus]
  Ενεργό NFC
  Διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth / Μη διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth
  Συνδεδεμένο σε smartphone / Μη συνδεδεμένο σε smartphone
  Λήψη πληροφοριών τοποθεσίας / Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν είναι δυνατό να ληφθούν
  Λειτ. αεροπλάνου
  Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
  Αρχείο βάσης δεδομένων πλήρες / Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων
 3. Μπαταρία
  Υπόλοιπο μπαταρίας
  Προειδοποίηση υπολοίπου μπαταρίας
  Τροφοδοσία USB
 4. Ρυθμίσεις λήψης
  Drive Mode
  Λειτουργία φλας/Ασύρματο φλας/Μείωση του φαινομένου κόκκινων ματιών
  ±0,0
  Flash Comp.
  Focus Mode
  Focus Area
  File Format
  Metering Mode
  7500K A5 G5
  Ισορροπία λευκού (Αυτόματη, Προκαθορισμένη, Υποβρύχια αυτόματη, Προσαρμοσμένη, Θερμοκρασία χρώματος, Φίλτρο χρώματος)
  Βελτιστοποιητής εύρους D/Αυτόματο HDR
  +3 +3 +3
  Δημιουργικό στυλ/Αντίθεση, κορεσμός και ευκρίνεια
  Picture Effect
  Face/Eye Priority in AF
  Picture Profile
 5. Ρυθμίσεις ενδεικτικής λυχνίας εστίασης/έκθεσης
  Ενδεικτική λυχνία εστίασης
  1/250
  Ταχύτητα κλείστρου
  F3.5
  Τιμή διαφράγματος
  Αντιστάθμιση έκθεσης/Χειροκίνητη μέτρηση
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  Ευαισθησία ISO
  Κλείδωμα AE/Κλείδωμα FEL/Κλείδωμα AWB
 6. Οδηγοί/άλλο
  Tracking Cancel
  Προβολή οδηγού για παρακολούθηση
  Επιλογή ενεργού/ανενεργού σημείου εστίασης
  Ένδειξη οδηγού για τη ρύθμιση Περιοχή εστίασης
  Focus Cancel
  Προβολή οδηγού για ακύρωση εστίασης
  Προβολή οδηγού για τη λειτουργία My Dial
  Λειτουργία τροχού ελέγχου
  Λειτουργία καντράν ελέγχου


  Ένδειξη στηρίγματος

  Περιοχή σημειακής μέτρησης


  Οδηγός ρύθμισης έκθεσης

  Ένδειξη ταχύτητας κλείστρου
  Ένδειξη διαφράγματος
  Histogram
  Μέτρηση ψηφιακού βάθους
  STBY REC
  Εγγραφή ταινίας σε αναμονή/Εγγραφή ταινίας σε εξέλιξη
  1:00:12
  Πραγματικός χρόνος εγγραφής ταινιών (ώρες: λεπτά: δευτερόλεπτα)
  Audio Level Display
  REC Control
  00:00:00:00
  Κωδικός ώρας (ώρες: λεπτά: δευτερόλεπτα. καρέ)
  00 00 00 00
  Bit χρήστη

Εικονίδια στην οθόνη αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή μίας εικόνας

Εικόνα της οθόνης κατά την αναπαραγωγή μίας εικόνας

Εμφάνιση ιστογράμματος

Εικόνα της οθόνης κατά την εμφάνιση ιστογράμματος

 1. Βασικές πληροφορίες
  View Mode
  IPTC Information
  Rating
  Protect
  DPOF
  Ρύθμιση DPOF
  3/7
  Αριθμός φακέλου/Αριθμός εικόνων στη λειτουργία προβολής
  Ενεργό NFC
  Υπόλοιπο μπαταρίας
  Display as Group
  Συμπερίληψη ταινίας proxy
  Κατάσταση της μεταφοράς σε FTΡ
 2. Ρυθμίσεις κάμερας

  Ανατρέξτε στα «Εικονίδια στην οθόνη λήψης».

 3. Ρυθμίσεις λήψης
  Σφάλμα εφέ φωτογραφίας
  Σφάλμα αυτόματου HDR
  35mm
  Εστιακή απόσταση φακού
  HLG
  Εγγραφή HDR (Hybrid Log-Gamma)

  Δείτε στα «Εικονίδια στην οθόνη λήψης» σχετικά με τα εικονίδια που εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή.

 4. Πληροφορίες εικόνας
  Πληροφορίες γεωγραφικού πλάτους/μήκους
  Υπάρχουν πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων για την εικόνα
  01/01/2020 10:37MM
  Ημερομηνία εγγραφής
  100-0003
  Αριθμός φακέλου - Αριθμός αρχείου
  C0003
  Όνομα αρχείου ταινίας
  Ιστόγραμμα (Φωτεινότητα/R/G/B)