ΜΘ υψηλού ISO (ακίνητη εικόνα)

Κατά τη λήψη με ISO υψηλής ευαισθησίας, η συσκευή μειώνει το θόρυβο που γίνεται πιο αισθητός όταν η ευαισθησία της συσκευής είναι υψηλή.

  1. MENU (Camera Settings1)[High ISO NR] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Κανονική:
Ενεργοποιεί κανονικά τη μείωση θορύβου υψηλού ISO.
Χαμηλό:
Ενεργοποιεί μέτρια τη μείωση θορύβου υψηλού ISO.
Off:
Δεν ενεργοποιεί τη μείωση θορύβου υψηλού ISO. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να δώσετε προτεραιότητα στο χρονισμό της λήψης.

Σημείωση

  • Το [High ISO NR] έχει σταθεροποιηθεί σε [Normal] στις ακόλουθες λειτουργίες λήψης:
    • [Ευφυές αυτόματο]
  • Όταν η [File Format] έχει ρυθμιστεί στο [RAW], αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
  • Το [High ISO NR] δεν λειτουργεί για εικόνες RAW, όταν η [File Format] είναι [RAW & JPEG].