Καταχώριση προσώπου (Νέα καταχώριση)

Αν καταχωρήσετε πρόσωπα εκ των προτέρων, το προϊόν μπορεί να εστιάσει στο καταχωρημένο πρόσωπο κατά προτεραιότητα.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Face Registration][New Registration].
  2. Ευθυγραμμίστε το πλαίσιο οδηγό με το πρόσωπο που θα εγγράψετε και πατήστε το κουμπί του κλείστρου.
  3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, επιλέξτε [Enter].

Σημείωση

  • Μπορούν να εγγραφούν έως οκτώ πρόσωπα.
  • Τραβήξτε το πρόσωπο ανφάς σε ένα έντονα φωτισμένο χώρο. Το πρόσωπο μπορεί να μην έχει εγγραφεί σωστά, εάν κάποιο καπέλο, μάσκα, γυαλιά κ.λπ. το σκιάζουν.