Σημειώσεις για το πακέτο μπαταριών

Σημειώσεις για τη χρήση του πακέτου μπαταριών

 • Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα πακέτα μπαταριών που ενδείκνυνται για αυτό το προϊόν.
 • Η σωστή ένδειξη υπολειπόμενης μπαταρίας μπορεί να μην εμφανίζεται υπό ορισμένες συνθήκες λειτουργίας ή περιβάλλοντος.
 • Μην εκθέτετε το πακέτο μπαταριών σε νερό. Το πακέτο μπαταριών δεν είναι αδιάβροχο.
 • Μην αφήνετε το πακέτο μπαταριών σε εξαιρετικά ζεστά μέρη, όπως σε αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Φόρτιση της μπαταρίας

 • Φορτίστε το πακέτο μπαταριών (παρέχεται) πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.
 • Το φορτισμένο πακέτο μπαταριών αποφορτίζεται σταδιακά, ακόμα και εάν δεν το χρησιμοποιείτε. Να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών κάθε φορά πριν τη χρήση του προϊόντος, έτσι ώστε να είστε πάντα έτοιμοι να βγάζετε φωτογραφίες.
 • Μην φορτίζεται πακέτα μπαταριών εκτός από αυτές που ενδείκνυνται για το προϊόν. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροές, υπερθέρμανση, εκρήξεις, ηλεκτροπληξίες, εγκαύματα ή και τραυματισμούς.
 • Αν η λυχνία φόρτισης του προϊόντος αναβοσβήνει όταν το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως φορτισμένο, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την κάμερα και τοποθετήστε το εκ νέου για επαναφόρτιση.
 • Συνιστούμε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C έως 30 °C (50 °F έως 86 °F). Το πακέτο μπαταριών μπορεί να μην φορτιστεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους.
 • Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν και φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποια πηγή τροφοδοσίας, η φόρτιση της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή ενδέχεται να μειωθεί. Μη φορτίζετε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας τον φορητό υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Μην ενεργοποιείτε/επανεκκινήτε υπολογιστή, αφυπνίζετε υπολογιστή από λειτουργία αναμονής ή απενεργοποιείτε υπολογιστή όσο αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν. Αποσυνδέστε το προϊόν και τον υπολογιστή προτού εκτελέσετε τις παραπάνω λειτουργίες.
 • Δεν εγγυόμαστε τη φόρτιση εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή ιδιοκατασκευής ή με μετατροπές.
 • Όταν τελειώσει η φόρτιση, αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα (επιτοίχια πρίζα) ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη φωτογραφική μηχανή. Στην αντίθετη περίπτωση η μπαταρία θα έχει μικρότερη διάρκεια ζωής.

Ενδεικτική λυχνία υπολοίπου μπαταρίας

 • Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη υπολοίπου μπαταρίας.

  Εικόνα που δείχνει τα εικονίδια ένδειξης υπολειπόμενης μπαταρίας

  A: Υψηλή στάθμη μπαταρίας

  B: Εξαντλημένη μπαταρία

 • Απαιτείται περίπου ένα λεπτό να εμφανιστεί η σωστή ένδειξη υπόλοιπου μπαταρίας.
 • Η σωστή ένδειξη υπολειπόμενης μπαταρίας μπορεί να μην εμφανίζεται υπό ορισμένες συνθήκες λειτουργίας ή περιβάλλοντος.
 • Εάν ο χρόνος της υπολειπόμενης μπαταρίας δεν εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το κουμπί DISP (Ρύθμιση οθόνης) για να εμφανιστεί.

Αποτελεσματική χρήση του πακέτου μπαταριών

 • Η απόδοση μπαταρίας μειώνεται σε περιβάλλοντα χαμηλής θερμοκρασίας. Επομένως, σε κρύα μέρη ο χρόνος λειτουργίας του πακέτου μπαταριών είναι μικρότερος. Για να διασφαλίσετε πιο μακρόχρονη χρήση του πακέτου μπαταριών, συνιστούμε να τοποθετείτε το πακέτο μπαταριών στην τσέπη σας κοντά στο σώμα σας για να το προθερμαίνετε και να το τοποθετείτε στο προϊόν αμέσως προτού αρχίσετε να φωτογραφίζετε. Εάν υπάρχουν τυχόν μεταλλικά αντικείμενα όπως κλειδιά στην τσέπη σας, προσέξτε μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
 • Το πακέτο μπαταριών θα εξαντληθεί γρήγορα εάν χρησιμοποιείτε συχνά το φλας ή τη λειτουργία συνεχούς λήψης, εάν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε συχνά την κάμερα ή εάν η φωτεινότητα της οθόνης είναι πολύ υψηλή.
 • Συνιστούμε να έχετε προετοιμασμένα εφεδρικά πακέτα μπαταριών και να βγάζετε δοκιμαστικές φωτογραφίες πριν τραβήξετε την οριστική φωτογραφία.
 • Εάν ο ακροδέκτης της μπαταρίας είναι λερωμένος, μπορεί να μην είστε σε θέση να ενεργοποιήσετε το προϊόν ή το πακέτο μπαταριών μπορεί να μη φορτίζει σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε την μπαταρία απομακρύνοντας απαλά τυχόν σκόνες με ένα απαλό πανάκι ή μπατονέτα.

Τρόπος αποθήκευσης του πακέτου μπαταριών

Για να διατηρήσετε τη λειτουργία του πακέτου μπαταριών, να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών κι έπειτα να το αποφορτίζετε πλήρως στη φωτογραφική μηχανή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πριν το αποθηκεύσετε. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό και ξηρό μέρος, αφού την αφαιρέσετε από τη φωτογραφική μηχανή.

Σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

 • Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περιορισμένη. Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια μπαταρία επαναλαμβανόμενα ή χρησιμοποιείτε την ίδια μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χωρητικότητά της σταδιακά μειώνεται. Εάν ο διαθέσιμος χρόνος της μπαταρίας μειωθεί σημαντικά, πιθανότατα θα πρέπει να αντικαταστήσετε το πακέτο μπαταριών με ένα νέο.
 • Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το πώς αποθηκεύεται το πακέτο μπαταριών και με τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται κάθε πακέτο μπαταριών.