Ρυθμός καρέ εικονοσκοπίου (στατική εικόνα)

Εμφανίζει τις κινήσεις του θέματος ομαλότερα προσαρμόζοντας το ρυθμό καρέ του εικονοσκοπίου κατά τη λήψη στατικών εικόνων. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά τη λήψη ενός θέματος που κινείται γρήγορα.

 1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) →[Finder Frame Rate] → επιθυμητή ρύθμιση.
  • Αυτή η λειτουργία μπορεί να αντιστοιχιστεί με ένα πλήκτρο της επιλογής σας χρησιμοποιώντας το [Custom Key].

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Τυπικό:
Εμφανίζει την επιλογή σε κανονικό ρυθμό καρέ στο εικονοσκόπιο.
Υψηλό:
Εμφανίζει τις κινήσεις του θέματος ομαλότερα στο εικονοσκόπιο.

Σημείωση

 • Όταν το [Finder Frame Rate] έχει ρυθμιστεί σε [High], η ανάλυση του εικονοσκοπίου χαμηλώνει.
 • Ακόμα κι όταν το [Finder Frame Rate] έχει ρυθμιστεί σε [High], η ρύθμιση ενδέχεται να αλλάξει σε [Standard] αυτόματα, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος λήψης και των συνθηκών λήψης.
 • Το [Finder Frame Rate] είναι κλειδωμένο σε [Standard] στις εξής περιπτώσεις:
  • Κατά την αναπαραγωγή
  • Χρήση της σύνδεσης HDMI
  • Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σώματος της φωτογραφικής μηχανής είναι υψηλή