Χρήση του τροχού ελέγχου

Εικόνα που δείχνει τη θέση του τροχού ελέγχου

  • Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ρύθμισης γυρίζοντας ή πατώντας την πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου. Η επιλογή σας καθορίζεται όταν πατάτε το στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
  • Οι λειτουργίες DISP (Ρύθμιση προβολής), (Ευρετήριο εικόνων), / (Λειτουργία Οδήγησης) και ISO (ISO) αντιστοιχίζονται στην πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου. Επιπλέον, μπορείτε να αντιστοιχίσετε επιλεγμένες λειτουργίες στην αριστερή/δεξιά/κάτω πλευρά και στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
  • Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να εμφανίσετε την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία πατώντας την δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου ή περιστρέφοντας τον τροχό ελέγχου.