Προσαρμογέας τοποθέτησης LA-EA3/LA-EA5

Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τοποθέτησης LA-EA3 (πωλείται χωριστά) ή τον Προσαρμογέα τοποθέτησης LA-EA5 (πωλείται χωριστά), διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Λήψη πλήρους καρέ:

Διατίθεται με λήψη πλήρους καρέ-μόνο οι συμβατοί φακοί

Αυτόματη εστίαση:
Διατίθεται μόνο με φακό SAM/SSM

Σύστημα AF:
Εντοπισμ. φάσης AF

Επιλογή AF/MF:
Μπορεί να αλλαχθεί χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας στον φακό.

Λειτουργία εστίασης:
Μοναδική λήψη AF/Συνεχόμενη AF

  • Όταν χρησιμοποιείτε Προσαρμογέα τοποθέτησης στη λειτουργία ταινίας, ρυθμίστε την τιμή διαφράγματος και την εστίαση χειροκίνητα.

Διαθέσιμη περιοχή εστίασης:

[Ευρεία]/[Ζώνη][Κέντρο]/[Ευέλικτο σημείο]/[Επέκτ. ευέλ. σημείου]/[Παρακολούθηση]

SteadyShot:
Στο σώμα