Χρόνοι εγγραφής ταινιών

Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση συνολικός χρόνος εγγραφής με χρήση κάρτας μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείται.

(ω (ώρα), λ (λεπτό))

File Format Ρυθμός καρέ Ρυθμός μετάδοσης bit 64 GB 128 GB
XAVC S 4K 30p/25p 100M 1 ώρες 10 λεπτά 2 ώρες 20 λεπτά
60M 1 ώρα 50 λεπτά 3 ώρες 20 λεπτά
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 ώρες 20 λεπτά 4 ώρες 40 λεπτά
25M 4 ώρες 30 λεπτά 9 ώρες

Οι χρόνοι εγγραφής όταν η επιλογή [Εγγραφή proxy] έχει ρυθμιστεί στο [Off].

 • Η διάρκεια του χρόνου που είναι διαθέσιμος για εγγραφή ταινιών ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή αρχείου/τις ρυθμίσεις εγγραφής για ταινίες, την κάρτα μνήμης, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το περιβάλλον δικτύου Wi-Fi, την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής πριν ξεκινήσετε την εγγραφή και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
  Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς εγγραφής για μία περίοδο λειτουργίας λήψης ταινίας είναι περίπου 13 ώρες (περιορισμός προδιαγραφής του προϊόντος).

Σημείωση

 • Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών ποικίλλει, επειδή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει τη λειτουργία VBR (Variable Bit Rate - Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης), η οποία προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τη σκηνή λήψης. Όταν γίνεται εγγραφή ενός γρήγορα κινούμενου θέματος, η εικόνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο εγγράψιμος χρόνος είναι μικρότερος, επειδή απαιτείται μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης για την εγγραφή. Επίσης, ο εγγράψιμος χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα ή τις ρυθμίσεις ποιότητας/μεγέθους εικόνας.
 • Οι χρόνοι που εμφανίζονται είναι εγγράψιμοι χρόνοι χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης Sony.

Σημειώσεις σχετικά με τη συνεχή εγγραφή ταινίας

 • Για την εγγραφή ταινιών υψηλής ποιότητας και τη συνεχή λήψη με υψηλή ταχύτητα απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος. Ως εκ τούτου, εάν συνεχίσετε τη λήψη, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής θα ανέβει, ειδικότερα αυτή του αισθητήρα εικόνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα, επειδή η επιφάνειά της έχει θερμανθεί πολύ και η θερμότητα μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των εικόνων ή τον εσωτερικό μηχανισμό της κάμερας.
 • Ο διαθέσιμος χρόνος για συνεχή εγγραφή ταινίας με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μετά από απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος για λίγη ώρα, είναι ο ακόλουθος. Οι τιμές υποδεικνύουν το χρόνο συνεχούς λειτουργίας από τη στιγμή που η κάμερα ξεκινά την εγγραφή έως τη στιγμή που η κάμερα σταματά την εγγραφή.

  Όταν η ρύθμιση [Auto Power OFF Temp.] έχει οριστεί σε [Standard]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C (77°F) Περίπου 120 λεπτά Περίπου 30 λεπτά
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40°C (104°F) Περίπου 120 λεπτά Περίπου 20 λεπτά


  Όταν η ρύθμιση [Auto Power OFF Temp.] έχει οριστεί σε [High]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25°C (77°F) Περίπου 120 λεπτά Περίπου 120 λεπτά
  Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 40°C (104°F) Περίπου 120 λεπτά Περίπου 20 λεπτά


  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, όταν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi)

  4Κ: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, όταν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi)

 • Ο διαθέσιμος χρόνος για την εγγραφή ταινιών ποικίλλει, ανάλογα με τη θερμοκρασία, τη μορφή του αρχείο, τη ρύθμιση εγγραφής για ταινίες, το περιβάλλον δικτύου Wi-Fi ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής πριν από την έναρξη της εγγραφής. Εάν κάνετε συχνά ανασύνθεση ή λήψη εικόνων μετά την ενεργοποίηση της κάμερας, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της θα ανέβει και ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής θα μειωθεί.
 • Αν εμφανιστεί το στοιχείο (εικονίδιο προειδοποίησης για υπερθέρμανση), η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής έχει αυξηθεί.
 • Εάν η κάμερα διακόψει την εγγραφή ταινίας λόγω υψηλής θερμοκρασίας, αφήστε τη για λίγη ώρα απενεργοποιημένη. Ξεκινήστε ξανά την εγγραφή, αφού η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κάμερας πέσει εντελώς.
 • Αν παρατηρήσετε τα ακόλουθα, θα μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινιών για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
  • Προφυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή από την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.
  • Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.