Φόρτιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

Το πακέτο μπαταριών μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας την κάμερα σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.

  1. Απενεργοποιήστε το προϊόν και συνδέστε το με το τερματικό USB του υπολογιστή.

Σημείωση

  • Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με φορητό υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος σε κάποια πηγή τροφοδοσίας, η μπαταρία του φορητού υπολογιστή εξαντλείται. Μην αφήνετε το προϊόν συνδεδεμένο σε φορητό υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB, δεν πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία. Αποσυνδέστε την κάμερα από τον υπολογιστή, πριν από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή.
  • Ωστόσο, δεν παρέχονται εγγυήσεις σωστής λειτουργίας για όλους τους τύπους υπολογιστών.
  • Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη φόρτιση μέσω υπολογιστή που έχει συναρμολογήσει ο χρήστης, μέσω ενός τροποποιημένου υπολογιστή ή μέσω υπολογιστή που έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.
  • Η κάμερα μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και άλλες συσκευές USB.