Ρυθμίσεις εξωτερικού φλας

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του φλας (πωλείται χωριστά) που είναι τοποθετημένο στην κάμερα χρησιμοποιώντας την οθόνη και τον τροχό ελέγχου της κάμερας.

Ενημερώστε το λογισμικό του φλας στην τελευταία έκδοση πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες φλας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για το φλας.

 1. Τοποθετήστε το φλας (πωλείται χωριστά) στην υποδοχή αξεσουάρ Multi Interface της κάμερας και μετά ενεργοποιήστε την κάμερα και το φλας.
 2. Μενού→ (Ρύθμιση κάμερας1) → [Ρύθμιση εξωτερικού φλας] → επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης.
 3. Διαμορφώστε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τον τροχό ελέγχου της κάμερας.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Ρυθ. Ρύθμιση πυροδότησης φλας:
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με την πυροδότηση του φλας, όπως η λειτουργία φλας, το επίπεδο φλας κ.λπ.
Ρυθ. Προσαρμογή φλας ρυθμίσεις:
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις λοιπές ρυθμίσεις του φλας, τις ασύρματες ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις μονάδας φλας.

Συμβουλή

 • Αν αντιστοιχίσετε τη λειτουργία [Ρύθμιση πυροδότησης εξωτερικού φλας] σε κάποιο κουμπί εκ των προτέρων, επιλέγοντας Μενού → (Ρυθμίσεις Κάμερας2) → [Προσαρμοσμένο κουμπί], μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη [Ρύθμιση πυροδότησης εξωτερικού φλας] απλώς με το πάτημα αυτού του κουμπιού.
 • Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μέσω χειρισμού του φλας ακόμα και ενώ χρησιμοποιείτε τη [Ρύθμιση εξωτερικού φλας].
 • Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το Ασύρματο τηλεχειριστήριο (πωλείται χωριστά) που τοποθετείται στην κάμερα.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη [Ρύθμιση εξωτερικού φλας] για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του φλας (πωλείται χωριστά) ή του Ασύρματου τηλεχειριστήριου (πωλείται χωριστά) που κατασκευάστηκαν από τη Sony και τοποθετούνται στην υποδοχή αξεσουάρ Multi Interface της κάμερας.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη [Ρύθμιση εξωτερικού φλας] μόνο όταν το φλας είναι τοποθετημένο απευθείας στην κάμερα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όταν πραγματοποιείτε λήψη με εξωτερικό φλας που είναι συνδεδεμένο μέσω καλωδίου.
 • Μόνο μερικές από τις λειτουργίες του φλας που είναι τοποθετημένο μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τη [Ρύθμιση εξωτερικού φλας]. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλα φλας, να κάνετε επαναφορά του φλας, αρχικοποίηση του φλας κ.λπ. μέσω της ρύθμισης [Ρύθμιση εξωτερικού φλας].
 • H λειτουργία [Ρύθμιση εξωτερικού φλας] δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:
  • Όταν το φλας δεν είναι τοποθετημένο στην κάμερα
  • Όταν είναι τοποθετημένο ένα φλας που δεν υποστηρίζει τη [Ρύθμιση εξωτερικού φλας]
  • Όταν το καντράν λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε (Ταινία) ή (Α&Γ κίνηση) ή κατά τη διάρκεια λήψης ταινίας

  Επίσης, η [Ρύθμιση εξωτερικού φλας] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη αναλόγως της κατάστασης του φλας.

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τα φλας και τα Ασύρματα τηλεχειριστήρια που είναι συμβατά με αυτήν τη λειτουργία ανατρέξτε στην παρακάτω σελίδα υποστήριξης.
  https://www.sony.net/dics/7c/