Προσαρμογέας στηρίγματος

Χρησιμοποιώντας Προσαρμογέα στηρίγματος (πωλείται χωριστά), μπορείτε να τοποθετήσετε έναν φακό A-Mount (πωλείται χωριστά) στο προϊόν.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται μαζί με τον προσαρμογέα στηρίγματος.

Σημείωση

  • Όταν έχει επιλεγεί ρύθμιση διαφορετική από τη [Συνεχή λήψη: Lo] για τη ρύθμιση [Cont. Shooting], η εστίαση είναι κλειδωμένη κατά την πρώτη λήψη, ακόμα και αν η [Focus Mode] έχει οριστεί σε [Continuous AF].
  • Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα τοποθέτησης ή την αυτόματη εστίαση με ορισμένους φακούς. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τοπική εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις της Sony σχετικά με τους συμβατούς φακούς.
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωτισμό AF όταν χρησιμοποιείτε φακό A-mount.
  • Ο ήχος του φακού και του προϊόντος που είναι σε λειτουργία μπορεί να εγγραφεί κατά την εγγραφή ταινίας.
    Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο επιλέγοντας MENU(Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) [Audio Recording] [Off].
  • Μπορεί να απαιτηθεί αρκετός χρόνος ή μπορεί να είναι δύσκολη η εστίαση του προϊόντος, ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται ή το θέμα.