Προβολή εικόνων σε τηλεόραση με τη χρήση καλωδίου HDMI

Για να προβάλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε αυτή τη συσκευή σε μια τηλεόραση, απαιτούνται καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) και τηλεόραση HD εξοπλισμένη με υποδοχή HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συμβατή τηλεόραση.

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και την τηλεόραση.
 2. Συνδέστε την υποδοχή ακροδέκτη micro HDMI αυτής της συσκευής με την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).
  • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI που είναι συμβατό με τον ακροδέκτη micro HDMI της συσκευής και την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης.

 3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ρυθμίστε την είσοδο.
 4. Ενεργοποιείστε το προϊόν.

  Οι φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με τη συσκευή εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

 5. Επιλέξτε μια εικόνα χρησιμοποιώντας την δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου.
  • Η οθόνη αυτής της φωτογραφικής μηχανής δεν ανάβει στην οθόνη αναπαραγωγής.
  • Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής, πατήσετε το κουμπί (Playback).

“BRAVIA” Sync

Συνδέοντας αυτή τη συσκευή σε τηλεόραση που υποστηρίζει το πρότυπο «BRAVIA» Sync χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά), μπορείτε να χειριστείτε τις λειτουργίες αναπαραγωγής της συσκευής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

 1. Αφού εκτελέσετε τα ανωτέρω βήματα για να συνδεθείτε σε μια τηλεόραση, επιλέξτε MENU (Setup)[HDMI Settings][CTRL FOR HDMI][On].
 2. Πατήστε το κουμπί SYNC MENU στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
 • Αν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε μια τηλεόραση με τη χρήση καλωδίου HDMI, τα διαθέσιμα στοιχεία μενού είναι περιορισμένα.
 • Μόνο τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το «BRAVIA» Sync μπορούν να παρέχουν λειτουργίες SYNC MENU. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόραση.
 • Αν η συσκευή εκτελεί μη επιθυμητές λειτουργίες όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση άλλου κατασκευαστή μέσω σύνδεσης HDMI, επιλέξτε MENU(Ρύθμιση) → [HDMI Settings][CTRL FOR HDMI][Off].

Συμβουλή

 • Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το πρότυπο PhotoTV HD. Αν συνδέσετε συσκευές Sony συμβατές με το πρότυπο PhotoTV HD χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) ή καλώδιο USB, η τηλεόραση ρυθμίζεται σε ποιότητα εικόνας που είναι κατάλληλη για προβολή ακίνητων εικόνων και σας επιτρέπει να απολαύσετε πλήθος φωτογραφιών κορυφαίας ποιότητας.

Σημείωση

 • Μην συνδέετε την κάμερα με άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες εξόδου και στις δύο συσκευές. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 • Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργήσουν σωστά όταν συνδεθούν με αυτήν την κάμερα. Για παράδειγμα, μπορεί να μην παράγουν εικόνες βίντεο ή ήχο.
 • Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI® με το λογότυπο HDMI® ή ένα γνήσιο καλώδιο της Sony.
 • Όταν η [Έξοδος TC] είναι [Ναι], η έξοδος της εικόνας στην τηλεόραση ή στη συσκευή εγγραφής μπορεί να μην γίνεται σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ρυθμίστε την [Έξοδο TC] σε [Όχι].
 • Αν οι εικόνες δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη της τηλεόρασης, επιλέξτε MENU (Setup)[HDMI Settings][HDMI Resolution][2160p/1080p], [1080p] ή [1080i] ανάλογα με την τηλεόραση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
 • Κατά την έξοδο HDMI, εάν αλλάξετε την ποιότητα εικόνας από 4K σε HD ή αντίστροφα, ή εάν αλλάξετε τον ρυθμό καρέ της ταινίας, μπορεί να σκοτεινιάσει η οθόνη. Δεν πρόκειται για βλάβη.
 • Όταν η [Proxy Recording] έχει οριστεί σε [On], οι εικόνες δεν μπορούν να μεταδοθούν σε συσκευή HDMI κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας 4K.