Φωτιστής AF (ακίνητη εικόνα)

Ο Φωτιστής ΑF παρέχει συμπληρωματικό φως για ευκολότερη εστίαση σε θέμα σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Ενώ πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση και κλειδώνετε την εστίαση, ο φωτιστής ΑF ανάβει για να επιτρέψει στη φωτογραφική μηχανή να εστιάσει καλύτερα.

Αν η υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων είναι εξοπλισμένη με φλας με λειτουργία φωτισμού ΑΕ, όταν το φλας είναι ενεργοποιημένο, ο φωτισμός ΑΕ θα είναι επίσης ενεργοποιημένος.

 1. MENU (Camera Settings1) → [AF Illuminator] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Auto:
Ο φωτιστής AF ανάβει αυτόματα σε σκοτεινά περιβάλλοντα.
Off:
Δεν χρησιμοποιεί το φωτιστή ΑF.

Σημείωση

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [AF Illuminator] στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Όταν η λειτουργία λήψης είναι [Movie] ή [S&Q Motion].
  • Όταν η [Λειτουργία Εστίασης] έχει ρυθμιστεί σε [Συνεχόμενη AF] ή [Αυτόματη AF] και το θέμα κινείται (όταν ανάβει ο δείκτης εστίασης /)
  • Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο [Focus Magnifier].
  • Όταν έχετε συνδέσει Προσαρμογέα στηρίγματος.
 • Ο φωτιστής ΑF εκπέμπει πολύ έντονο φως. Παρόλο που δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, μην κοιτάζετε απευθείας το φωτιστή ΑF από κοντινή απόσταση.