Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από επιτοίχια πρίζα

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα AC για τη λήψη και την αναπαραγωγή εικόνων ενώ γίνεται τροφοδοσία από πρίζα (επιτοίχια πρίζα). Έτσι θα διατηρήσετε την ισχύ μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής.

 1. Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών στην κάμερα.
 2. Συνδέστε την κάμερα σε μια επιτοίχια πρίζα μέσω ενός καλωδίου USB και ενός προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται).

Σημείωση

 • Η κάμερα δεν θα ενεργοποιηθεί, εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Εισαγάγετε ένα επαρκώς φορτισμένο πακέτο μπαταριών μέσα στην κάμερα.
 • Εάν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ παρέχεται τροφοδοσία από μια επιτοίχια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο που δείχνει τροφοδοσία μέσω USB σε εξέλιξη () εμφανίζεται στην οθόνη.
 • Μην αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών ενώ γίνεται τροφοδοσία από επιτοίχια πρίζα. Αν αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών, η κάμερα θα απενεργοποιηθεί.
 • Μην αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών ενώ η λυχνία πρόσβασης είναι αναμμένη. Τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης μπορεί να καταστραφούν.
 • Όσο η τροφοδοσία είναι ενεργή, το πακέτο μπαταριών δεν θα φορτίζεται ακόμα και εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 • Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παρέχεται τροφοδοσία από το πακέτο μπαταριών συμπληρωματικά ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
 • Μην αφαιρείτε το καλώδιο USB ενώ γίνεται τροφοδοσία από επιτοίχια πρίζα. Προτού αφαιρέσετε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
 • Ανάλογα με τη θερμοκρασία της κάμερας και της μπαταρίας, ο χρόνος συνεχόμενης εγγραφής μπορεί να μειωθεί όσο η τροφοδοσία παρέχεται από μια επιτοίχια πρίζα.
 • Όταν χρησιμοποιείται φορητός φορτιστής ως πηγή τροφοδοσίας, επιβεβαιώστε ότι είναι πλήρως φορτισμένος πριν από τη χρήση. Επίσης, προσέχετε την ισχύ που απομένει στον φορητό φορτιστή κατά τη χρήση.