Εντοπισμός θέματος (Λειτουργία παρακολούθησης)

Αυτή η φωτογραφική μηχανή έχει την λειτουργία παρακολούθησης που εντοπίζει το θέμα και συνεχίζει να το σημαδεύει με το πλαίσιο εστίασης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση έναρξης για την παρακολούθηση επιλέγοντας από τις περιοχές εστίασης ή καθορίζοντάς τη με τη λειτουργία αφής. Η απαιτούμενη λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο ρύθμισης.

 • Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η [Ενεργοποίηση παρακολούθησης + Ενεργοποίηση AF] έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί AF-ON όταν γίνεται λήψη ακίνητων εικόνων. Η κάμερα ανιχνεύει και συνεχίζει να εστιάζει στο θέμα ενώ είναι πατημένο το κουμπί AF-ON . Πραγματοποιήστε λήψη εικόνων πατώντας τέρμα το κουμπί κλείστρου, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί AF-ON .
 • Για παραδείγματα χρήσης κλπ., της λειτουργίας παρακολούθησης, ενημερωθείτε στις παρακάτω διεύθυνσεις URL.

  Για λήψη ακίνητων εικόνων:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/still_tracking.php

  Για λήψη ταινίας:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/movie_tracking.php

 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις σχετικές λειτουργίες στο «Σχετικό θέμα» στο τέλος της σελίδας:

Ρύθμιση της θέσης έναρξης για την παρακολούθηση με την περιοχή εστίασης ([Tracking] στην [Focus Area])

Το επιλεγμένο πλαίσιο εστίασης ρυθμίζεται ως θέση έναρξης για την παρακολούθηση και η παρακολούθηση ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού μέχρί τη μέση.

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία λήψης στατικής εικόνας.
 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν η [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί στο [Continuous AF].

Ρύθμιση της θέσης έναρξης για την παρακολούθηση με τη λειτουργία αφής ([Touch Tracking] στη [Func. of Touch Operation])

Μπορείτε να ορίσετε το θέμα για παρακολούθηση αγγίζοντάς το στην οθόνη.

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία λήψης στατικής εικόνας και ταινίας.
 • Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Single-shot AF], [Automatic AF], [Continuous AF], ή σε [DMF].

Για την προσωρινή αλλαγή της ρύθμισης από [Περιοχή εστίασης] σε [Παρακολούθηση] ([Ενεργοποίηση Παρακολούθησης]/[Ενεργοποίηση παρακολούθησης + AF] από το [Προσαρμοσμένο κουμπί])

Ακόμα και όταν η [Περιοχή εστίασης] δεν έχει οριστεί σε [Παρακολούθηση], μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τη ρύθμιση [Περιοχή Εστίασης] σε [Παρακολούθηση] και τη ρύθμιση [Λειτουργία εστίασης] σε [Συνεχόμενη AF]. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο οποίο έχετε ορίσει τη λειτουργία [Ενεργοποίηση παρακολούθησης]/[Ενεργοποίηση παρακολούθησης + AF] .

 • Ορίστε τη λειτουργία [Ενεργοποίηση παρακολούθησης]/[Ενεργοποίηση παρακολούθησης + AF] στο επιθυμητό κουμπί χρησιμοποιώντας εκ των προτέρων το [Προσαρμοσμένο κουμπί].
 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία λήψης στατικής εικόνας.
 • Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Focus Mode] έχει ρυθμιστεί σε [Single-shot AF], [Automatic AF], [Continuous AF], ή σε [DMF].