Σχετικά με την κλίμακα ζουμ

Η κλίμακα ζουμ που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζουμ του φακού αλλάζει σύμφωνα με το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας.

Όταν η ρύθμιση [Aspect Ratio] έχει οριστεί σε [3:2]

Πλήρες καρέ
Μέγεθος εικόνας JPEG Μόνο οπτικό ζουμ (έξυπνο ζουμ) ClearImage Zoom Digital Zoom
L: 24M - Περίπου 2× Περίπου 4×
M: 10M Περίπου 1,5× Περίπου 3× Περίπου 6,1×
S: 6.0M Περίπου 2× Περίπου 4× Περίπου 8×
APS-C
Μέγεθος εικόνας JPEG Μόνο οπτικό ζουμ (έξυπνο ζουμ) ClearImage Zoom Digital Zoom
L: 10M - Περίπου 2× Περίπου 4×
M: 6.0M Περίπου 1,3× Περίπου 2,6× Περίπου 5,2×
S: 2.6M Περίπου 2× Περίπου 4× Περίπου 8×