Προφυλάξεις

Ανατρέξτε επίσης στις «Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση» στον Οδηγός έναρξης λειτουργίας (παρέχεται) του προϊόντος.

Σχετικά με τις προδιαγραφές δεδομένων σε αυτό το εγχειρίδιο

 • Τα δεδομένα της απόδοσης και οι προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται σε μια συνηθισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος 25ºC (77°F), εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά.
 • Για το πακέτο μπαταριών, τα δεδομένα βασίζονται σε ένα πακέτο μπαταριών που ήταν πλήρως φορτισμένο μέχρι η λυχνία φόρτισης να απενεργοποιηθεί.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας

 • Η λήψη σε εξαιρετικά κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα που υπερβαίνουν αυτό το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας δεν συνιστάται.
 • Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θερμοκρασία της κάμερας αυξάνεται γρήγορα.
 • Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της κάμερας, μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας. Σας συνιστούμε να περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της κάμερας προτού συνεχίσετε τη λήψη.
 • Ανάλογα με τη θερμοκρασία της μηχανής και της μπαταρίας, η εγγραφή ταινιών μπορεί να μην είναι δυνατή ή η μηχανή να απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους προστασίας της μηχανής. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη πριν από την απενεργοποίηση ή δεν θα μπορείτε πλέον να κάνετε εγγραφή ταινιών. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε τη φωτογραφική μηχανή απενεργοποιημένη, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία τόσο της μηχανής όσο και του πακέτου μπαταριών. Εάν ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή χωρίς να έχει ψυχρανθεί επαρκώς η ίδια αλλά και η μπαταρία, είναι πιθανό να απενεργοποιηθεί ξανά ή να μη μπορείτε να εγγράψετε ταινίες.

Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή την εγγραφή ταινιών 4Κ

Ιδιαίτερα κατά τη λήψη ταινιών 4K, ο χρόνος εγγραφής μπορεί να είναι μικρότερος σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Θερμάνετε το πακέτο μπαταριών ή αντικαταστήστε το με μια νέα μπαταρία.

Σημειώσεις για την αναπαραγωγή ταινιών σε άλλες συσκευές

Οι ταινίες XAVC S μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν τη μορφή XAVC S.

Σημειώσεις για την εγγραφή/αναπαραγωγή

 • Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε μια δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα λειτουργεί σωστά.
 • Δεν παρέχονται εγγυήσεις για την αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί με αυτό το προϊόν σε άλλον εξοπλισμό, καθώς και για την αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί ή επεξεργαστεί με άλλον εξοπλισμό σε αυτό το προϊόν.
 • Η Sony δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση στην περίπτωση αστοχίας εγγραφής ή απώλειας ή καταστροφής εγγεγραμμένων εικόνων ή δεδομένων ήχου, λόγω δυσλειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής ή των μέσων εγγραφής κλπ. Συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.
 • Όταν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί στην κάρτα μνήμης θα διαγραφούν και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν. Πριν από τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τα δεδομένα σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας καρτών μνημών

Τα δεδομένα ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις. Φροντίστε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων για προστασία.

 • Όταν αφαιρείται η κάρτα μνήμης, αποσυνδέεται το καλώδιο USB ή απενεργοποιείται το προϊόν στο μέσο μιας λειτουργίας ανάγνωσης ή εγγραφής.
 • Όταν η κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται σε τοποθεσίες που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό θόρυβο.

Σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων

 • Εάν εισαγάγετε στο προϊόν κάρτα μνήμης που δεν περιέχει αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων και το ενεργοποιήσετε, το προϊόν δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων, χρησιμοποιώντας μέρος της χωρητικότητας της κάρτας μνήμης. Το χρονικό διάστημα για τη διαδικασία αυτή μπορεί να είναι μεγάλο, ενώ δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μέχρι να ολοκληρωθεί.
 • Εάν παρουσιαστεί σφάλμα με το αρχείο βάσης δεδομένων, εξαγάγετε όλες τις εικόνες στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε διαμόρφωση της κάρτας μνήμης μέσω του προϊόντος.

Μη χρησιμοποιείτε/ αποθηκεύετε το προϊόν στις ακόλουθες τοποθεσίες

 • Σε εξαιρετικά ζεστό, κρύο ή υγρό χώρο
  Σε χώρους όπως σε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο, το σώμα της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 • Αποθήκευση υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε θερμαντικό σώμα
  Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί, και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 • Σε μια τοποθεσία που υπόκειται σε έντονες δονήσεις
  μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες και αδυναμία εγγραφής δεδομένων. Επιπλέον, το μέσο εγγραφής μπορεί να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή τα δεδομένα εικόνας μπορεί να καταστραφούν.
 • Κοντά σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο
 • Σε χώρο με άμμο ή σκόνη
  Προσέχετε να μην επιτρέπετε την είσοδο άμμου ή σκόνης στο προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος, και σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δυσλειτουργία δεν επιδιορθώνεται.
 • Σε μέρη με υψηλή υγρασία
  Μπορεί να παρατηρηθεί συσσώρευση μούχλας στον φακό.
 • Σε περιοχές όπου εκπέμπονται ισχυρά ραδιοκύματα ή ακτινοβολία
  Η εγγραφή και η αναπαραγωγή μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.

Σχετικά με τη συμπύκνωση υγρασίας

 • Εάν το προϊόν μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας μέσα ή έξω από το προϊόν. Αυτή η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.
 • Για να αποφύγετε τη συμπύκνωση υγρασίας όταν μεταφέρετε το προϊόν απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο, τοποθετήστε το πρώτα σε μια πλαστική τσάντα και σφραγίστε την για να εμποδίσετε την είσοδο του αέρα. Περιμένετε περίπου μία ώρα μέχρι η θερμοκρασία του προϊόντος να φθάσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 • Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας, απενεργοποιήστε το προϊόν και περιμένετε περίπου μία ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία. Έχετε υπόψη ότι εάν επιχειρήσετε να βγάλετε φωτογραφία ενώ υπάρχει υγρασία εντός του φακού, οι φωτογραφίες δεν θα είναι καθαρές.

Προφυλάξεις για τη μεταφορά

 • Μην κρατάτε, χτυπάτε ή ασκείτε υπερβολική δύναμη στα ακόλουθα εξαρτήματα, αν η φωτογραφική μηχανή σας είναι εξοπλισμένη με αυτά:
  • Στοεξάρτημα του φακού
  • Στο κινούμενο εξάρτημα της οθόνης
  • Στο κινούμενο εξάρτημα του φλας
  • Στο κινούμενο εξάρτημα του εικονοσκοπίου
 • Μην μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή χωρίς να έχετε αφαιρέσει το τρίποδο. Διαφορετικά μπορεί να σπάσει η οπή της υποδοχής τριπόδου.
 • Μην κάθεστε σε καρέκλα ή άλλο μέρος με την κάμερα στην πίσω τσέπη του παντελονιού ή της φούστας σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή να καταστρέψει την κάμερα.

Σημειώσεις για το χειρισμό του προϊόντος

 • Πριν συνδέσετε το καλώδιο στο τερματικό, φροντίστε να ελέγξετε τον προσανατολισμό του τερματικού. Έπειτα, εισαγάγετε το καλώδιο σε ευθεία κατεύθυνση. Μην εισαγάγετε και μην αφαιρείτε το καλώδιο με δύναμη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στο τερματικό.
 • Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί μαγνητικά εξαρτήματα συμπεριλαμβανομένων μαγνητών. Μην φέρνετε κοντά στη φωτογραφική μηχανή, αντικείμενα που επηρεάζονται από μαγνητισμό, όπως πιστωτικές κάρτες και μονάδες δισκέτας.
 • Η εγγεγραμμένη εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική από την εικόνα που παρακολουθούσατε πριν από την εγγραφή.

Σχετικά με τη φύλαξη

 • Για φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένο φακό
  Τοποθετείτε πάντα τα καλύμματα φακού, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή. (Μόνο για μοντέλα στα οποία παρέχεται κάλυμμα φακού)
 • Για φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμο φακό
  Τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα του μπροστινού φακού ή το κάλυμμα του σώματος της φωτογραφικής μηχανής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή. Για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης ή ρύπων στη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε τη σκόνη από το κάλυμμα σώματος πριν το τοποθετήσετε στη μηχανή.
 • Αν η φωτογραφική μηχανή είναι βρώμικη μετά από τη χρήση, καθαρίστε την. Το νερό, η άμμος, η σκόνη, το αλάτι κλπ, μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.

Σημειώσεις για τη χρήση φακών

 • Όταν χρησιμοποιείτε το φακό με ζουμ, προσέχετε να μη μαγκώσετε τα δάχτυλά σας ή άλλο αντικείμενο στο φακό. (Μόνο για μοντέλα φωτογραφικής μηχανής με λειτουργία δυναμικού ζουμ ή με εναλλάξιμο φακό)
 • Αν πρέπει να αφήσετε τη μηχανή εκτεθειμένη σε μια πηγή φωτός όπως ηλιακή ακτινοβολία, τοποθετήστε το κάλυμμα φακού στη φωτογραφική μηχανή. (Μόνο για μοντέλα φωτογραφικής μηχανής στα οποία παρέχεται κάλυμμα φακού ή με εναλλάξιμο φακό)
 • Όταν τραβάτε με οπίσθιο φωτισμό, κρατήστε τον ήλιο επαρκώς μακριά από τη γωνία προβολής. Διαφορετικά, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να εισέλθει στη μηχανή και να προκαλέσει καπνό ή φωτιά. Ακόμα κι αν ο ήλιος είναι ελαφρώς απομακρυσμένος από την οπτική γωνία, μπορεί και πάλι να προκαλέσει καπνό ή φωτιά.
 • Μην εκθέτετε απευθείας το φακό σε δέσμες όπως δέσμες λέιζερ. Αυτό μπορεί να βλάψει τον αισθητήρα εικόνας και να προκαλέσει δυσλειτουργία της κάμερας.
 • Αν το θέμα βρίσκεται πολύ κοντά, στην εικόνα μπορεί να εμφανιστεί σκόνη ή δακτυλιές που υπήρχαν πάνω στο φακό. Καθαρίστε το φακό με ένα μαλακό πανί, κ.λπ.

Σημειώσεις για το φλας (Μόνο για μοντέλα με φλας)

 • Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το φλας. Το εξάρτημα που εκπέμπει φως μπορεί να θερμανθεί.
 • Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες από την επιφάνεια του φλας. Οι ακαθαρσίες στην επιφάνεια του φλας μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία καπνού ή να καούν λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την εκπομπή φωτός. Αν υπάρχουν ακαθαρσίες/σκόνη, καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.
 • Επαναφέρετε το φλας στην αρχική του θέση μετά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν εξέχει το τμήμα του φλας. (Μόνο για μοντέλα με κινητό φλας)

Σημειώσεις για την υποδοχή Αξεσουάρ πολλαπλής διασύνδεσης (Μονο για μοντέλα με Αξεσουάρ πολλαπλής διασύνδεσης)

 • Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε αξεσουάρ, όπως εξωτερικό φλας στην υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων, απενεργοποιήστε πρώτα τη φωτογραφική μηχανή. Όταν τοποθετείτε το αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο σταθερά με τη φωτογραφική μηχανή.
 • Μην χρησιμοποιείτε την υποδοχή πολλαπλών συνδέσεων με κοινά φλας του εμπορίου που λειτουργούν με τάση 250 V και άνω ή έχουν αντίστροφη πολικότητα από αυτήν της κάμερας. Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Σημειώσεις για το εικονοσκόπιο και το φλας (Μόνο για μοντέλα με εικονοσκόπιο και φλας)

 • Φροντίστε να έχετε τα δάκτυλά σας μακριά από τη διαδρομή του εικονοσκοπίου ή του φλας όταν το πατάτε προς τα κάτω. (Μόνο για μοντέλα με κινητό εικονοσκόπιο ή κινητό φλας)
 • Αν εισέλθει νερό, σκόνη ή άμμος στη μονάδα του εικονοσκοπίου ή του φλας, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. (Μόνο για μοντέλα με κινητό εικονοσκόπιο ή κινητό φλας)

Χρήση του εικονοσκοπίου (μόνο για μοντέλα με εικονοσκόπιο)

 • Κατά τη λήψη με το οφθαλμοσκόπιο, μπορεί να βιώσετε συμπτώματα όπως καταπόνηση των ματιών, κόπωση, ζαλάδα ή ναυτία. Συνιστούμε να κάνετε ένα διάλειμμα ανά τακτά διαστήματα όταν τραβάτε με το οφθαλμοσκόπιο.
  Σε περίπτωση που νιώσετε δυσφορία, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το οφθαλμοσκόπιο έως ότου συνέλθετε και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας, εάν χρειάζεται.
 • Μην πιέζετε έντονα το εικονοσκόπιο προς τα κάτω όταν το προσοφθάλμιο έχει τραβηχτεί έξω. Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. (Μόνο για μοντέλα με κινητό εικονοσκόπιο και οφθαλμοσκόπιο που μπορεί να βγει έξω)
 • Εάν μετακινήσετε την κάμερα ενώ κοιτάτε μέσα στο οφθαλμοσκόπιο ή μετακινήσετε τα μάτια σας γύρω γύρω, η εικόνα στο οφθαλμοσκόπιο μπορεί να παραμορφωθεί ή το χρώμα της εικόνας μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του φακού ή της συσκευής οθόνης και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Όταν τραβάτε μια εικόνα, συνιστούμε να κοιτάτε στην κεντρική περιοχή του οφθαλμοσκοπίου.
 • Η εικόνα μπορεί να είναι ελαφρά παραμορφωμένη κοντά στις γωνίες του οφθαλμοσκοπίου. Δεν πρόκειται για βλάβη. Εάν θέλετε να δείτε την πλήρη σύνθεση με όλες τις λεπτομέρειες της, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την οθόνη.
 • Αν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε κρύο χώρο, η εικόνα μπορεί να έχει ίχνη κίνησης. Δεν πρόκειται για βλάβη.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη

 • Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη. Η οθόνη μπορεί να αποχρωματιστεί και αυτό να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 • Εάν η οθόνη φέρει σταγόνες νερού ή άλλων υγρών επάνω της, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί. Εάν η οθόνη παραμένει υγρή, η επιφάνεια της οθόνης μπορεί να αλλάξει ή να υποβαθμιστεί. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 • Αν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε κρύο χώρο, η εικόνα μπορεί να έχει ίχνη κίνησης. Δεν πρόκειται για βλάβη.
 • Αν συνδέετε καλώδια σε ακροδέκτες στην κάμερα, η περιοχή περιστροφής της οθόνης μπορεί να γίνει περιορισμένη.

Συμβατότητα δεδομένων εικόνας

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το παγκόσμιο πρότυπο DCF (Design rule for Camera File system) που έχει θεσπιστεί από την JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Υπηρεσίες και λογισμικό που παρέχονται από άλλες εταιρείες.

Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το λογισμικό [λειτουργικό σύστημα και] αυτού του προϊόντος μπορεί να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και αυτοί μπορεί να αλλάξουν, να διακοπούν ή να πάψουν να ισχύουν ανά πάσα στιγμή, ενώ ενδέχεται να απαιτήσουν τέλη, εγγραφή και πληροφορίες πιστωτικής κάρτας.

Σημειώσεις για τη σύνδεση στο διαδίκτυο

Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στο δίκτυο μέσω δρομολογητή ή συνδέστε την σε μια θύρα LAN με την ίδια λειτουργία. Αν η σύνδεση γίνει με άλλον τρόπο, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα ασφαλείας.

Προαιρετικά αξεσουάρ

 • Συστήνεται να χρησιμοποιείτε αυθεντικά αξεσουάρ Sony.
 • Κάποια αξεσουάρ Sony είναι διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες χώρες και περιοχές.